Kan ik mijn groepsverzekering gebruiken om te verbouwen?

Vraag

Kan ik mijn groepsverzekering aanspreken om mijn huis te verbouwen, ook al ben ik nog niet met pensioen?

Antwoord

Dat kan inderdaad volgens Wauthier Robyns van Assuralia. "Een groepsverzekering is er niet alleen als appeltje voor de dorst. Je kan ze ook aanwenden om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Wil je een nieuwe veranda of badkamer, je tuin heraanleggen of een gloednieuw huis bouwen of er één kopen? Dan kan het een goed idee zijn om hiervoor je groepsverzekering te gebruiken. Er zijn drie manieren om dat te doen: via een voorschot, een lening met een wedersamenstelling of een inpandgeving."

"Via een voorschot: De meest voorkomende vorm is het opnemen van een voorschot op de groepsverzekering. In dat geval kan je een groot deel (doorgaans 60 à 70%) van wat je al bijeen spaarde in de groepsverzekering, de zogenaamde “reserve”, als voorschot opvragen voor een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed. Je moet op dit bedrag jaarlijks intresten betalen. Het ontleende bedrag wordt ofwel door jezelf terugbetaald ofwel in mindering gebracht van de uiteindelijke uitkering van je groepsverzekering."

"Via een lening met wedersamenstelling: Bij een lening met wedersamenstelling ga je een lening bij een financiële instelling aan zonder dat je tijdens de looptijd kapitaal aflost. Wanneer je groepsverzekering uitbetaald wordt, wordt het volledige geleende bedrag terugbetaald via het kapitaal van de groepsverzekering. Dat is ofwel wanneer je op pensioen gaat ofwel indien je voor die tijd zou overlijden."

"Let wel: er is een interest verschuldigd op het geleende bedrag. In de praktijk kan je kiezen om deze intresten jaarlijks te betalen dan wel om deze te laten oprenten en deze bij de terugbetaling van het geleende bedrag via de uitkering van de groepsverzekering te laten betalen. Omdat je geen kapitaal terugbetaalt, vermindert het bedrag aan interesten niet, zoals dat het geval is bij een “gewone” hypothecaire lening."

"Via een inpandgeving: Je kan ook je groepsverzekering in pand geven bij de financiële instelling die een krediet verstrekt. De groepsverzekering dient in deze constructie slechts als waarborg voor de terugbetaling van deze lening. Zo kan bijvoorbeeld de overlijdensdekking van de groepsverzekering in pand gegeven worden. In dat geval zal bij overlijden van de verzekerde het overlijdenskapitaal gebruikt worden om het openstaande leningsbedrag terug te betalen."

"Er zijn voorwaarden. Bovenstaande mogelijkheden moeten in je pensioenreglement voorzien zijn en het onroerend goed moet in de Europese Unie liggen. Voorts speelt het geen rol of het nu om een nieuwe keuken of een nieuw huis gaat en maakt het ook niet uit waarvoor je het onroerend goed wenst te gebruiken: om in te wonen, te verhuren,…"