Hoe kunnen we bezwaar tegen vergunning oplossen?

Vraag

Ondanks onze bezwaren heeft de gemeente een vergunning afgeleverd voor de grond naast ons (halfopen) om de bouwlijn te verplaatsen van de straat tot gelijk met onze bouwlijn (6 m van de straat). Wij hebben bezwaar ingediend omdat, indien men gebruikt maakt van de maximale grootte van de vergunning (zijnde trapsgewijs bouwen op 9 - 13 - 17 m), de 2de trap gedurende een deel van de dag schaduw op onze zonnepanelen werpt waardoor wij aanzienlijk nadeel gaan lijden.

De gemeente is niet ingegaan op ons bezwaar omdat zij zeggen dat er geen stedenbouwkundig bezwaar is (wel financieel bezwaar). De ligging en het aantal zonnepanelen hebben wij echter bepaald aan de hand van de toenmalige verkavelingsvoorschriften (buur moet bouwen tegen de straatkant). De zonnepanelen werden ook vergund door de gemeente. Zij beroepen zich er ook op dat wij een wachtmuur hebben (welke werd gezet over de ganse lengte van de woning, uit economisch aspect) gezien wij verwarming op elektriciteit hebben en men aanvankelijk niet zinnens was de bouwgrond te verkopen noch te bebouwen. Wij gaan in beroep maar vinden nergens wat precies bouwkundige bezwaren zijn. Kan iemand ons hierbij helpen?

Antwoord

Jo Vandervelden van Artekto geeft volgend antwoord: “Zoals ik jullie vraag interpreteer en met de gegeven informatie zijn er mijn inziens geen bouwkundige argumenten en is het oordeel van de gemeente duidelijk. Een mogelijke werkwijze is dat je de bouwaanvraag van de buren gaat toetsen met de stedenbouwkundige voorschriften en mogelijks is hier een bouwkundige argumentatie te vinden (vb. afwijkingen).”

Beantwoord door: Jo Vandervelden, DATON
Meer beantwoorde vragen over Administratie

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Kadaster

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.