Hoe garantie op ontmossen dak afdwingen?

Vraag

In augustus 2011 heeft een aannemer het dak volledig ontmost en opnieuw gekleurd. Nu heb ik gemerkt dat het terug groen wordt. Op de factuur staat een garantie van 10 jaar. Na herhaalde telefoons, en e-mails reageert de aannemer niet. Welke stappen kan ik ondernemen?

Antwoord

Best stel je de aannemer in dit geval in gebreke via een aangetekend schrijven. Verduidelijk hierin welke schade je ondervindt en dat je je hiervoor beroept op de garantie die is overeengekomen in de factuur. Geef de aannemer een redelijke termijn waarbinnen hij de werken kan komen uitvoeren. Krijg je hierop geen reactie? Dan zal je verdere stappen moeten ondernemen, al dan niet via een advocaat.

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces