Hinder door pomp buren. Hoe aanklagen?

Vraag

Mijn vader (89 jaar) woont al 44 jaar in een halfopen bebouwing. De buren hebben aan de deelmuur van zijn keuken een pomp geïnstalleerd die enorm veel lawaai maakt. Vooral bij mijn vader. Wat mag er niet bij een deelmuur? Is lawaai gelimiteerd?

Antwoord

Advocaat Johan Dehaese legt uit: “De uitoefening van een eigendomsrecht, zoals hier het installeren van een pomp, kan hinder aan naburen veroorzaken, zonder dat daarbij sprake is van enige fout. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de theorie van de burenhinder, voorzien in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.”

“Voor de toepassing van theorie van de burenhinder, en aldus voor de gegrondheid van een vordering gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dient voldaan te zijn aan vier voorwaarden:

-          er moet nabuurschap zijn tussen de eigendommen;

-          er is aanwezigheid van overlast of hinder door een daad of nalatigheid;

-          er bestaat een oorzakelijk verband tussen het nabuurschap en de overlast of de hinder;

-          de overlast of de hinder moet voldoende ernstig zijn, met name moet de grens van de normale ongemakken uit nabuurschap overschreden zijn.

Er moet dus niet worden aangetoond dat de buren een fout begaan hebben. In dit geval zal je vader wellicht aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van nabuurschap, dat hij hinder ondervindt van het lawaai dat de pomp van de buren veroorzaakt, en dat er een oorzakelijk verband is tussen het nabuurschap en de hinder. Het zal er echter op aankomen de rechter te overtuigen van het voldoende ernstige karakter van de overlast, opdat de theorie van de burenhinder toepassing zou vinden en opdat de rechter de buren van je vader maatregelen zou opleggen om een einde te maken aan de hinder. Het verdient dan ook aanbeveling dat je vader zich hierbij laat bijstaan door een advocaat.”

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken