Is de definitieve oplevering na 13 maanden een feit?

Vraag

Onze bouwpromotor stelt dat 13 maanden na de voorlopige oplevering automatisch de definitieve oplevering een feit is en hij zegt dat dit zo wettelijk is bepaald. Ik kan deze stelling nergens vinden in de wet-Breyne. Klopt dit volgens jullie?

Antwoord

"Artikel negen van de Woningbouwwet voorziet dat er een minimumtermijn van één jaar moet liggen tussen de voorlopige en de definitieve oplevering", klinkt het bij Bonus Advocaten. "Deze tijdspanne werd door de wetgever voorzien om een winter te laten voorbijgaan, omdat de winterperiode het meest geschikt is om de stevigheid van een constructie na te gaan."

"Het uitvoeringsbesluit van de Woningbouwwet bepaalt dat er een uitdrukkelijke en tegensprekelijke oplevering is vereist, waarbij een akte (in de praktijk een proces-verbaal door de architect) wordt opgemaakt. Dit geldt zowel voor de voorlopige als de definitieve oplevering."

Dit principe wordt getemperd door twee wettelijke vermoedens:

  1. De bewoning of de ingebruikname van het gebouw kan als vermoeden gelden van stilzwijgende voorlopige oplevering, behoudens tegenbewijs.
  2. De weigering om over te gaan tot de definitieve oplevering als de aannemer hierom verzoekt bij aangetekende brief.

"Jouw bouwpromotor moet daarom uitdrukkelijk verzoeken om over te gaan tot de definitieve oplevering. Om jouw rechten veilig te stellen, kan het aangewezen zijn dat je proactief een schrijven richt aan de bouwpromotor waarbij je verzoekt om alle resterende punten (vermeld in het proces-verbaal van voorlopige oplevering) te herstellen/af te werken. Zo een ingebrekestelling aan de bouwpromotor duidt erop dat je in geen geval de definitieve oplevering stilzwijgend wil laten intreden.

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken