Wat als vorige eigenaar garage onvergund heeft gebouwd?

Vraag

Op een perceel staat een gebouw met onderaan twee garages en daarop twee verdiepingen
met telkens één appartement. Het perceel behoort toe aan 3 mede-eigenaars in onverdeeldheid (2x 450/1000 en 1x 100/1000).

Een eigenaar (100/1000) heeft volgens de basisakte recht op het exclusieve genot en gebruiksrecht van een gedeelte (op plan aangeduid) van de tuin en kreeg volgens akte ook de goedkeuring om in die zone een garage te plaatsen. Hij heeft de plicht de tuin te onderhouden. De garage mocht gebouwd worden op voorwaarde dat alle kosten, zowel van oprichting als van onderhoud en
herstelling, zonder enige uitzondering door hem betaald moeten worden.

Nu, 20 jaar later, blijkt (strafvordering van 5 jaar is verjaard en de herstelvordering van 20 jaar is
waarschijnlijk ook verjaard) dat die garage onvergund werd gebouwd op het gemeenschappelijk perceel. Een van de appartementen staat te koop. Wat zijn nu de gevolgen voor de huidige eigenaar en voor de eventuele koper i.v.m. aansprakelijkheid voor het bouwmisdrijf van die ene mede-eigenaar? Kan de koper in het compromis een clausule laten opnemen waarin hij juridisch niet aansprakelijk kan worden gesteld en ingedekt is tegen latere klachten van buren?

Antwoord

"Je kan je niet vrijwaren of laten vrijwaren voor strafrechtelijke inbreuken", zegt advocaat Mark Huygen.

"Dit zal niet het probleem zijn omdat de situatie al 20 jaar bestaat en blijkbaar nooit aanleiding heeft gegeven tot problemen."

"Bij verkoop kan de onvergunde toestand plots wel een probleem vormen omdat dan de stedenbouwkundige toestand onderzocht en vermeld moet worden in de verkoopakte."

"Je kan dus best vooraf informatie inwinnen over de stedenbouwkundige toestand bij de dienst stedenbouw van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt."

"Ook de instrumenterende notaris kan je hierbij adviseren."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken