Hoe landbouwpacht opzeggen?

Vraag

We staan op het punt een stuk landbouwgrond van 9000 m² te kopen. De landbouwer/pachter is gepensioneerd net als zijn vrouw. De zoon boert verder, maar gaat ook werken. Hoe moet de opzegging gebeuren en hoe zit het met de duur van de opzegperiode? Het gaat hier over een mondelinge pacht. De bedoeling is de grond zelf te gebruiken als hobbyfokker van paarden.

Antwoord

"De pachtwet, en meer bepaald de opzegmogelijkheden, is een wetgeving met valkuilen", waarschuwt advocaat Mark Huygen.

"In de vraag staat niets vermeld over de duurtijd van de lopende pachtovereenkomst. Daarom is het niet mogelijk een gepersonaliseerd advies te verlenen."

"Rekening houdend met de vraagstelling zullen we de mogelijkheden overlopen. We veronderstellen daarbij dat de grond geen bouwgrond of industriegrond is, of is geworden."

"Onderpacht is verboden. In slechts drie gevallen is onderpacht mogelijk zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de pachter: bij ruil, bij gemeenschappelijke uitbating, en als de pachter het goed in onderpacht geeft aan zijn afstammelingen."

"Het punt hier is dat de onderpacht in hoofdberoep moet geëxploiteerd worden. Dit zal je goed moeten onderzoeken. We veronderstellen dat er in dit geval sprake is van geldige onderpacht aan de hand van de gegevens verstrekt in de vraag."

 "De wet biedt verschillende mogelijkheden (ondermeer en mogelijk van toepassing):

1. opzeg na het verstrijken van de tweede pachtperiode (minstens 3 jaar, maximum 4 jaar). Dit is meestal na periode van 18 jaar.

2. eigen uitbating als landbouwbedrijf (minstens 2 jaar, maximum 4 jaar, dit lijkt niet van toepassing).

3. wijziging gezinssamenstelling van de pachter (minstens 2 jaar, maximum 4 jaar). Er moet dan aangetoond worden dat de bedrijfsmogelijkheden van de pachter zijn aangetast, de uitbating moet bedreigd zijn.

4. waardevermindering van het pachtgoed (lijkt niet van toepassing).

5. zware belediging, kennelijke vijandigheid (lijkt niet van toepassing).

6. Opzeg van lange pacht (minstens 3 jaar, maximum 4 jaar), dit is voor periode van minstens 27 jaar.

7. pensioen van de pachter (minstens 1 jaar, maximum 4 jaar). Dit is enkel mogelijk als de pachter geen afstammelingen heeft die de exploitatie verder zetten. Deze voorwaarde moet samen vervuld zijn met pensioenleeftijd en rust-of overlevingspensioen.

Het zal aldus niet eenvoudig zijn om op korte termijn van de huidige pachter verbreking te bekomen door opzeg. Mogelijk kan je als nieuwe eigenaar onderhandelen. Pachters zijn vaak stug omdat zij de opzegmogelijkheden wel kennen en hun exploitatie willen beschermen."

 "Daarna stelt zich het probleem van de vorm en inhoud van de opzeg. Hier moet je zorgvuldig handelen  en win je best persoonlijk advies in, waarbij alle elementen en feiten gekend zijn om dit op correcte wijze te doen."

 "Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk: controleer of de pachter op de hoogte is van de verkoop, want de pachter bezit het recht van voorkoop."

Producten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines