Zijn de bedragen die in de woningverzekering vermeld staan correct?

Vraag

Mijn vraag gaat over een onderdeel van de bijzondere voorwaarden in mijn woningverzekering. Voor de waardebepaling is het evaluatiesysteem aangewend. Onder de clausule ‘verzekerde bedragen’ staan cijfers voor de berekening van de premie namelijk: ‘gebouw: 167.500,00' en 'inhoud: 58.625,00.’ Volgens mij is dit allebei veel te laag. In de polis zelf staat wel vermeld: "voor de gebouwen is geen vergoedingsgrens van toepassing indien u ons evaluatiesysteem juist hebt toegepast." Over het bedrag van de inhoud staat niets. Bij mijn vraag hierover aan mijn verzekeringsagent krijg ik het volgende antwoord: "het bedrag van de inhoud stijgt mee als het bedrag van de heropbouw van het huis hoger ligt." Ik vind dit een vreemde uitleg en voel mij hier niet goed bij. Kloppen deze cijfers?
 

Antwoord

Wij legden jouw vraag voor aan Wauthier Robyns van Assuralia. Hij gaf het volgende heldere en uitgebreide antwoord:

"Het verzekerde bedrag dat je in de polis ziet staan, moet de heropbouw van de woning mogelijk maken (inclusief btw). Het gaat dus niet om de marktwaarde, en de bouwgrond mag je ook niet meetellen. Deze waarde is vooral van tel bij een totaal verlies, bijvoorbeeld wanneer je woning helemaal afbrandt. Dit gebeurt gelukkig zeer zelden."

"Als je denkt met dit bedrag je woning niet herop te kunnen bouwen, neem je best contact op met je verzekeraar of tussenpersoon. Hij of zij kan je meer duidelijkheid geven en eventueel de redenen uitzoeken die het verschil zouden kunnen verklaren."

"Toch zijn er een aantal procedures waardoor je je niet ongerust moet maken. Hieronder een overzicht."

Het evaluatierooster voor de verzekerde woning

"Als je het evaluatierooster van je brandverzekeraar correct hebt ingevuld, kan je niet onderverzekerd zijn in die zin dat de verzekeraar de evenredigheidsregel niet mag toepassen bij schade."

"Het evaluatierooster is een vragenlijst van jouw brandverzekeraar die je (meestal) invult wanneer je een brandverzekering aangaat. De vragen gaan over jouw woning. Zo kan er bijvoorbeeld gevraagd worden naar het aantal kamers, de afwerking of de oppervlakte."

"Het is aan de verzekeraar om te bepalen hoe gedetailleerd hij wil geïnformeerd worden en dus hoeveel en welke vragen hij over jouw woning stelt. De brandverzekeraar gebruikt daarna dit document om te bepalen voor welk bedrag hij dekking verleent. Voornamelijk op basis daarvan berekent hij de premie."

"Als je het evaluatierooster invult, mag de verzekeraar nooit de evenredigheidsregel toepassen op de schadevergoeding, tenzij je echt belangrijke zaken bent vergeten te melden. En ook al is het niet expliciet gevraagd in de vragenlijst van het evaluatierooster, is het aangeraden de aanwezigheid van bijzondere uitrustingen, afwerkingen of bouwtechnieken te vermelden. Op die manier kan de verzekeraar zich een beter beeld vormen van de te verzekeren woning. Dit soort vragen zitten overigens meestal vervat in het evaluatierooster. Bovendien moet je elke verandering aan je woning die het verzekerde kapitaal zou kunnen wijzigen melden bij jouw verzekeraar of tussenpersoon."

De inhoud

"Inboedels kunnen door de jaren heen wat veranderen. Het is altijd verstandig om regelmatig na te kijken of wat voorzien is in jouw contract nog voldoet aan de huidige situatie en aan wat je verwacht van jouw verzekering. Bekijk met je verzekeraar (of tussenpersoon) of een aanpassing van het bedrag of van het type dekking wenselijk is."

"De verzekeraar voorziet wel een automatische indexering. Alles wordt immers duurder. Gewoonlijk hanteert de verzekeraar daarvoor dezelfde index als die voor het gebouw: de Abex-index."

De evolutie van de bouwprijzen wordt in rekening genomen

"Wat jouw verzekeringsagent bedoelde met zijn antwoord is dat de verzekeraar je in geval van schade in nieuwwaarde vergoedt. Dat betekent dat, ook al dateert de woning bijvoorbeeld uit 1980, je dezelfde woning moet kunnen heropbouwen aan de huidige bouwprijzen. Dat is ook waarom de premie de zogenaamde 'Abex-index' (en dus de geldende bouwtarieven) volgt. Elk jaar volgt je premie deze index, net als het verzekerde bedrag, omdat ook die prijzen evolueren. Kijk dus zeker na hoe oud de documenten zijn waarin je aan het bladeren bent geweest. Misschien zijn ze al jaren oud en is het bedrag inmiddels aangepast. Jaarlijks krijg je daarover bericht bij de verlenging van het contract."

"Als je nog steeds met twijfels zit, zeg dat dan gerust aan jouw verzekeringstussenpersoon, desnoods totdat contact met de verzekeringsmaatschappij je voldoende duidelijkheid heeft kunnen geven."