Wat doen bij verkeerde plaatsing zonneboiler?

Vraag

In april bestelde ik een zonneboiler, maar ik moest vier maanden wachten op de plaatsing ervan. Bij de installatie bleek het helemaal niet te gaan om het exemplaar dat ik besteld had. Ik probeer de zaakvoerder te bereiken, maar ik vang bot. Na een zeer lange wachttijd, en zonder enige verwittiging, plaatst hij iets wat ik niet besteld heb. Wat kan ik doen?

Antwoord

"Deze problematiek is klassiek en gaat over de niet-conforme levering", geeft advocaat Mark Huygen aan.

"Art. 1184 B.W. bepaalt dat, in wederkerige contracten:

  • de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend is begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt;
  • in dit geval het contract niet van rechtswege ontbonden is;
  • de partij tegenover wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding."

"Je zal dus de verkoper per aangetekend schrijven moeten melden dat de verkeerde zonneboiler is geleverd en dat je toch nog de juiste levering wenst. Als je niet tevreden bent met het geleverde exemplaar kan je de ontbinding vragen."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure