Mogen op een offerte vermoedelijke hoeveelheden vermeld staan?

Vraag

In de offerte die de aannemer mij bezorgde staat telkens de vermelding ‘vermoedelijke hoeveelheden’. Is het gebruikelijk dat bij nieuwbouw vermoedelijke hoeveelheden worden gebruikt, ondanks het feit dat de kostprijs toch vrij gemakkelijk te berekenen is? Er is vooraf al een bodemsondering gebeurd om de funderingskosten goed te kunnen inschatten. Ik vrees dat ik door deze vermelding veel meer zal moeten betalen dan het bedrag op de offerte.

Antwoord

"De vermelding ‘vermoedelijke hoeveelheden’ komt vaak voor bij renovaties omdat daar op voorhand de situatie niet steeds gekend is", zegt ons panellid Stefan Hallez.

"Het klopt dat dit bij nieuwbouw geen gangbare praktijk is. Dat wil niet meteen zeggen dat het een probleem vormt, maar je kan het best uitklaren met de aannemer."

"Als de aannemer dit doet om de deur open te laten om later hoeveelheden aan te passen en door te rekenen, dan kan je daar als bouwheer inderdaad beter mee opletten."

"Het kan echter ook dat de aannemer dit doet om latere discussies over hoeveelheden te vermijden. Bij een prijsberekening worden soms schattingen gemaakt, vaak vrij gedetailleerd, maar daarom niet 100% correct. Als er bijvoorbeeld 1m³ beton voorzien wordt, dan kan daar wel eens een kleine marge op zitten. Indien dit de reden is waarom de aannemer ervoor kiest om over 'vermoedelijke hoeveelheden' te spreken, zou dit geen impact op de prijs mogen hebben."

"Je kan dit dus best bespreken met de aannemer en schriftelijk in de overeenkomst laten vastleggen dat de aanpassing van deze vermoedelijke hoeveelheden geen prijsimpact voor je heeft."

Producten

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Kadaster

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.