Vervalt recht van uitweg?

Vraag

Kan het recht van uitweg vervallen als er door het stadsbestuur een weg wordt aangelegd die het perceel verbindt met de openbare weg?

Antwoord

"Hiervoor verwijs ik naar artikel 682 § 1 van het Burgerlijk Wetboek", zegt advocaat Mark Huygen. "Dat bepaalt dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat hij geen of een onvoldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven kosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen. Dit tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken."

"Het verschil met recht van doorgang is dat het erf in kwestie ingesloten moet liggen. Tevens is het recht van uitweg gesteund op de wet. De modaliteiten ervan kunnen bij overeenkomst bepaald worden. Het recht van uitweg is een wettelijke erfdienstbaarheid."

"Uiteraard is er in dit geval geen sprake meer van een ingesloten perceel nu de gemeente zelf een toegangsweg aanlegt, zodat er geen andere ‘uitweg’ meer nodig is."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces