Wat als bouwpromotor verplichtingen niet naleeft?

Vraag

In december 2012 vond de voorlopige oplevering van ons appartementsgebouw plaats. Deze oplevering werd aanvaard mits een groot aantal opmerkingen die vermeld werden in het proces-verbaal. Nu, 10 maanden later, is ongeveer 10% van de problemen op deze lijst opgelost. De promotor heeft de laatste maanden niets meer gedaan, reageert niet meer op mails en dreigt er zelfs mee dat het bedrijf wel eens failliet zou kunnen gaan. Hoe kunnen we dit oplossen?

Antwoord

"Uit jouw verhaal blijkt duidelijk dat jouw aannemer in gebreke blijft", zegt advocaat Peter Henriksen. "In eerste instantie moet je een duidelijke ingebrekestelling verzenden waarin je bij de promotor aandringt op de naleving van de contractuele plichten."

"Als de promotor hier niet gunstig op reageert, moet je overwegen om hem te dagvaarden. In een eventuele procedure kan je de gedwongen uitvoering in natura, met als dreigende straf voor de promotor een dwangsom, eisen. Je kan ook een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst gekoppeld aan een schadevergoeding vragen."

"Gezien de technische aard van dit geschil, is het allicht aangewezen dat eerst bij tussenvonnis een gerechtsdeskundige wordt aangesteld. Die kan een beschrijving geven van de toestand van de werven, de kostprijs van de nog uit te voeren werken, en de schade die je geleden hebt door de vertraging in de uitvoering."

"Uiteraard dreigt een procedure uitsluitend maar bijkomende kosten met zich mee te brengen als de promotor failliet gaat. Desalniettemin wordt vaak contractueel voorzien dat je een deel van de aannemingsprijs kan inhouden tot aan (definitieve) oplevering. Als dit in jouw geval zo zou zijn, zal de gevoerde procedure en de vaststelling van de deskundige je ook wapenen tegen een eventuele vordering van de curator met betrekking tot het saldo."

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht