Wat als gevels anders gebouwd zijn dan op het plan?

Vraag

Wij hebben samengewerkt met een bouwheer, maar hebben te laat opgemerkt dat de voor- en achtergevel anders gebouwd zijn dan voorzien op het plan. Wij hebben de bouwheer op menselijke wijze een minnelijke schikking gevraagd en hebben hem uiteindelijk een aangetekend schrijven gestuurd. De bouwheer laat ons weten dat hij niet bereid is om hierover te praten. We wonen nu in de woning en we merken verschillende gebreken die ons nu pas opvallen. Wat kunnen wij verder ondernemen?

Antwoord

"Als de aannemer uitvoeringsfouten heeft gemaakt, moet hij dit herstellen, of ten minste moet hij je vergoeden voor de geleden schade", weet advocaat Peter Henriksen. "Omdat je in deze procedure de eiser bent, zul je de uitvoeringsfouten en de schade die hieruit volgt, moeten bewijzen." 

"Omdat het hier vooral over technische aspecten gaat, moet je nagaan of de aanstelling van een gerechtsdeskundige met het oog op een technisch advies aan de rechtbank zich opdringt."

"Afhankelijk van het dringende karakter van deze zaak, kan je de aanstelling van een deskundige nastreven in een kort geding of bij tussenvonnis in de procedure over de grond van de zaak."

"Op basis van het advies van de gerechtsdeskundige, kan vervolgens jouw vordering in de bodemprocedure verder worden geconcretiseerd."

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces