Wat doen als koper aankoopbelofte niet nakomt?

Vraag

Op 22 augustus moest de koper de aankoopbelofte nakomen. Twee weken geleden hebben we een aangetekend schrijven gestuurd met aanmaning tot kopen. Vandaag ontvingen we een aangetekend schrijven van de koper waarin hij beweert dat de nodige attesten niet bekend zijn. Dat is onjuist, want alle documenten zijn ingevuld. Wat kunnen we nu doen?

Antwoord

Als de aankoopbelofte onvoldoende informatie bevat, kan de koper de aankoopbelofte nietig laten verklaren zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Als de koper een correcte aankoopbelofte niet naleeft, is hij in principe een schadevergoeding verschuldigd. Verder namen we voor een antwoord op deze vraag contact op met panellid en vastgoedmakelaar Mathieu Vansweevelt.

"Er zijn heel wat vermeldingen en attesten nodig bij een aankoop/verkoopbelofte. Als de belofte door een notaris of makelaar werd opgemaakt, moet je terug met hen contact opnemen. Als je dat zelf gedaan hebt, is het risico op fouten uiteraard groter. In dat geval kan je best eens langsgaan bij een notaris om je te laten bijstaan."