Hoe diep mag ik bouwen?

Vraag

Hoe diep mag je bouwen in een woongebied met landschappelijk karakter waarin de vijftig meter bouwregel geldt? Volgens de gemeente zijn er geen stedenbouwkundige regels vastgelegd. Het gaat niet om een woningbouw, maar over de uitbreiding van een handelszaak (autoverkoop). Achter de vijftig meter is het plan ingeschreven als een natuurgebied.

Antwoord

"Het gaat hier om een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw, maar wel gelegen in een woongebied met landschappelijk karakter", weet panellid Jo Vandervelden.

"Hiervoor geldt een specifieke regelgeving die je via deze link kan terugvinden onder de noemer(s): Afdeling 2 basisrechten voor zonevreemde constructies --> onderafdeling 2. bestaande zonevreemde constructies --> sectie 2. bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw --> subsectie 4 uitbreiden en aanpassen."

"Als je voldoet aan de opgesomde voorwaarden in deze regelgeving, zal de landschappelijke integratie op het perceel en met de omliggende gebouwen bijzonder belangrijk zijn voor de beoordeling van jouw uitbreidingsdossier voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning."

"Het komt erop neer dat er in deze specifieke wetgeving geen diepte staat omschreven voor uitbreiding van deze zonevreemde constructies. Volgens de gemeente zou het pand niet gelegen zijn in een goedgekeurde verkaveling en zijn er dus geen verkavelingsvoorschriften en is het pand ook niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan."

"Voor dergelijke dossiers komt het erop neer dat je best een deskundige de nodige besprekingen laat voeren met de betrokken overheidsinstanties (gemeente, ...)."

"Mijn ervaring met dergelijke dossiers komt neer om in overleg te treden met instanties op basis van schetstekeningen van de te betrachten uitbreiding om de mogelijkheden af te tasten vooraleer een bouwaanvraagdossier op te stellen. In veel gevallen bespaar je hier tijd en geld mee, en is de slaagkans bij het indienen van een bouwaanvraag veel groter."

Beantwoord door: Jo Vandervelden, DATON
Meer beantwoorde vragen over Administratie

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Kadaster

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.