Kan ik erfdienstbaarheid laten opheffen?

Vraag

Wij hebben net een huis gekocht waar een erfdienstbaarheid op rust. Die erfdienstbaarheid werd 50 jaar geleden opgesteld. Het gaat hier over een recht van uitweg voor onze buur. Dit staat ook in onze akte beschreven. De grond van onze buur paalt rechtstreeks (voor wel 40 m) aan de openbare weg. Zouden wij deze erfdienstbaarheid kunnen laten opheffen?

Antwoord

"Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort", zegt advocaat Peter Henriksen. "Het kan op verschillende wijzen worden gevestigd. De erfdienstbaarheid kan voortvloeien uit verplichtingen door de wet opgelegd, of uit een overeenkomst tussen partijen."

"De afschaffing van een erfdienstbaarheid, is afhankelijk van de wijze waarop deze werd gevestigd. Als de erfdienstbaarheid een recht van uitweg betreft om een ingesloten erf toegang te geven tot de openbare weg, gaat het allicht  om een wettelijke erfdienstbaarheid. De ligging van de uitweg, zal in dat geval door de rechter zijn bepaald. Deze uitweg zal uitsluitend ophouden als hij niet meer noodzakelijk is of als hij kan genomen worden op een andere plaats die minder schadelijk is. Deze vordering tot afschaffing dient in rechte te worden gesteld."

"Een andere mogelijkheid is dat de erfdienstbaarheid van overgang niet door de wet werd gevestigd, maar wel door een overeenkomst tussen partijen (notariële akte). Een dergelijke erfdienstbaarheid kan tenietgaan door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig jaren, bij notariële akte. Het kan ook worden afgeschaft door de rechter wanneer deze ieder nut voor het heersend erf heeft verloren."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure