Hoe huurovereenkomst opzeggen?

Vraag

Mijn dochter heeft onverwacht haar droomhuis gevonden en gaat dit kopen. Momenteel woont ze in een huurhuis. Het contract werd op 1 oktober 2011 aangegaan voor 1 jaar en daarna stilzwijgend verlengd. Haar nieuwe huis komt vrij op 1 januari 2014. Wat staat haar nu te doen en wat zijn haar (financiële)verplichtingen ten opzichte van de verhuurder? Kan ze haar contract zo snel mogelijk opzeggen? Welke wettelijke kosten zijn daaraan verbonden?

Antwoord

"Een huurcontract voor 1 jaar, dat stilzwijgend werd verlengd, wordt verondersteld van bij het begin te zijn gesloten voor een periode van 9 jaar", zegt panellid Annelies Van Praet.

"De huurder kan in dit geval vertrekken op elk ogenblik op voorwaarde dat het contract wordt opgezegd met een termijn van drie maanden. De huurder hoeft die opzegging niet te motiveren. Je moet wel rekening houden met een schadevergoeding in de eerste jaren van de huurovereenkomst die gelijk is aan:

  • 3 maanden huur als de huurder vertrekt tijdens het eerste jaar
  • 2 maanden huur als de huurder vertrekt tijdens het tweede jaar
  • 1 maand huur als de huurder vertrekt tijdens het derde jaar

"Uitzondering is er voor niet correct geregistreerde contracten. Sinds juli 2007 kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen zonder opzegvergoeding of opzegtermijn, als die overeenkomst niet binnen de wettelijke termijn geregistreerd is, namelijk twee maanden volgend op de sluiting van de overeenkomst."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening