Muuraankoop voor carport nodig?

Vraag

Mijn buurman heeft een gemetselde carport. Deze muur van 35 cm staat tegen de perceelgrens op zijn grond. Ik wil nu een houten carport over dezelfde lengte tegen deze muur plaatsen. Als ik een houten steunpaal plaats, moet ik deze volgens de bouwvoorschriften op 0,50 m van de scheiding plaatsen. Over welke dikte moet ik deze muur aankopen met of zonder fundering?

Antwoord

"Jouw vraag handelt over de gemeenmaking van de bestaande muur van jouw buur. Dit is niet evident omdat deze muur niet op de grenslijn staat", zegt advocaat Mark Huygen. "Daarom is het onontbeerlijk dat je een akkoord hebt met jouw buurman. Dit impliceert een grondovername waarvoor een notariële akte vereist is. Dit is vrij kostelijk."

"Is er geen alternatief waarbij je geen gemeenmaking van de muur nastreeft? Je zou op jouw eigen perceel bijvoorbeeld een muur of afsluiting kunnen optrekken. Mogelijk is dit goedkoper en eenvoudiger."

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed