Wat is normale burenhinder?

Vraag

Wat is normale (te tolereren) en abnormale burenhinder? Is een wijzigende schaduwzone in een moestuin door een op wettelijke afstand geplaatste haag, die privacy moet bieden, wind moet breken en wateroverlast remmen, te beschouwen als abnormale burenhinder? We spreken hier over een maximumoppervlakte van 2 à 3 m² schaduw op een totale oppervlakte van 50 à 60 m².

Antwoord

Dit soort van hinder is natuurlijk erg subjectief. Want wat voor de een niet hinderlijk is, kan de ander toch als overlast ervaren. Op basis van jouw uitleg, lijkt ons de hinder beperkt. Maar niettemin kan je buur verdere stappen ondernemen, bijvoorbeeld door de zaak in verzoening voor de vredrechter te brengen. Dit kan perfect, ook al lijkt alles wettelijk in orde.

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht