Hoe aannemer aanklagen voor slecht uitgevoerde dakwerken?

Vraag

Wij hebben een 3-tal jaar geleden een dakkapel en glazen dak laten plaatsen door dezelfde aannemer. De factuur hebben we meteen betaald, maar al snel bleken er gebreken (waterinsijpeling). Ondertussen is de aannemer al enkele keren langs gekomen met een potje om het lek te dichten, zonder beterschap. We blijven maar bellen, maar de aannemer heeft "het veel te druk". Wat is de wettelijke waarborg op uitgevoerde werken? En hoe kunnen we de aannemer verplichten de herstellingen uit te voeren?

Antwoord

De aannemer is tien jaar aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde werken. Waterinsijpeling is wel degelijk een constructiefout en hier moet de aannemer zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Als jullie hem telefonisch moeilijk te spreken krijgen, kan je beter een aangetekend schrijven sturen naar de aannemer waarin je hem in gebreke stelt voor de waterinsijpeling. Neem hierin ook een datum ook waartegen de problemen moeten hersteld worden. 

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure