Is waterleiding in mijn tuin erfdienstbaarheid?

Vraag

Ik kocht 1 jaar geleden een woning. Bij graafwerken door een loonwerker stootten we op een waterleiding. Deze is beschadigd, maar tijdelijk hersteld om de achterbuur niet zonder water te zetten. We hebben toen gevraagd om een andere oplossing te zoeken. De leiding staat niet op plan en er staat niets van vermeld in mijn akte. Ik neem dus aan dat er geen erfdienstbaarheid is. De buur wil niet, want het kost hem geld. Hoe moet ik dit oplossen? Kan ik hem ook vragen om de kosten te dragen voor het verwijderen van deze oude leiding in
asbest? Welke juridische stappen kan of moet ik nemen, zonder dat het me geld kost?


Als aanvulling: de buur is achterliggend, enkele meters verder is er een zijstraatje dat leidt naar 3 achterliggende huizen. De watermeter van de buur staat in de straat aan het voetpad, gelegen op een andere buur zijn eigendom, dus de leiding die vandaar verder loopt is eigendom van mijn achterbuur en niet van Pidpa. Leiding is 100 % zeker water en ook van asbest! De buur maakt geen aanstalten om een andere aansluiting te voorzien, de verzekering wil de kosten op mij verhalen omdat ik een blad zou getekend hebben waardoor de loonwerker
geen schuld treft. En ik wel volgens art 544 van het burgerlijk wetboek. Waar sta ik in deze situatie, ik heb geen blad getekend, ik was zelfs niet aanwezig op die dag. Pidpa is ook geweest en vond de aansluiting niet op hun plan, dan zijn ze beginnen graven om de aansluiting te vinden en sturen dus ook een factuur naar mij (voor het zoeken naar een aansluiting die niet van mij is en ze hebben op mijn eigendom gegraven)!

Antwoord

 

“Om je vraag te beantwoorden moet nagegaan worden of er een erfdienstbaarheid rust op je grond ten voordele van het achterliggende perceel”, zegt advocaat Peter Henriksen. “Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.”

 

“Erfdienstbaarheden kunnen op verschillende wijzen ontstaan: uit de ligging van de plaatsen, door de wet opgelegd, of door mensen gevestigd. Als er dit geval sprake is van een erfdienstbaarheid is dit er wellicht één van de laatste categorie, m.n. een erfdienstbaarheid door mensen gevestigd. In deze categorie van erfdienstbaarheden wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, en anderzijds zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden. De indeling van deze erfdienstbaarheden is van belang om te bepalen op welke wijze ze door mensen kunnen worden gevestigd.”

 

“Als er in jouw grond een waterleiding van het naburige perceel loopt, is dit een niet-zichtbare erfdienstbaarheid, die uitsluitend door een titel kan worden gevestigd. Om na te gaan of er een erfdienstbaarheid voorhanden is, ben je dus aangewezen op de diverse akten die werden opgesteld: ik denk aan de verkavelingakte en jouw aankoopakte. Aangezien het eigendomsrecht vermoed wordt vrij van elke last te zijn, moet diegene die zich op een erfdienstbaarheid beroept het bewijs hiervan leveren. Als je de afvoer wil verwijderen is het aangewezen in eerste instantie bij de eigenaar van het naburige perceel de titel op te vragen waaruit de erfdienstbaarheid zou blijken. Zelfs als zou blijken dat er geen titel voorhanden is, leg je best de nodige voorzichtigheid en redelijkheid aan de dag door je buur voldoende tijd te gunnen om aan de inbreuk op jouw eigendomsrecht tegemoet te komen, om geen rechtsmisbruik te kunnen worden verweten.”

 

Producten

Hoe renoveren we drinkwaterleidingen zonder breekwerk?

e-Pipe Benelux

Hoe renoveren we drinkwaterleidingen zonder breekwerk?

Installeer je sanitaire installatie zelf

Easykit

Installeer je sanitaire installatie zelf

Hoe uw plat dak isoleren?

UNILIN

Hoe uw plat dak isoleren?

Wil je regenwater vooral buiten gebruiken? Kies dan voor Reni COMFORT

Reni - regenwaterrecuperatie FARYS

Wil je regenwater vooral buiten gebruiken? Kies dan voor Reni COMFORT

Warmtepompboiler SHP

STIEBEL ELTRON

Warmtepompboiler SHP

Kaliko: lucht als bron van warm water. Boost uw besparingen en sanitair comfort

De Dietrich

Kaliko: lucht als bron van warm water. Boost uw besparingen en sanitair comfort