Mogen buren draad spannen op gemeenschappelijk scheidingsmuur?

Vraag

Onze buren hebben op een stuk alleenstaande muur, die op de scheidingslijn staat met stukken kippengaas aangebracht zodat onze katten (die anders over de muur klauterden) er niet meer over kunnen. Mag dit zomaar? Het ziet er ten eerste niet uit en ten tweede is het gevaarlijk voor onze katten.

Antwoord

“In eerste instantie moet worden uitgemaakt of de muur al dan niet een gemene muur is”, zegt advocaat Peter Henriksen. “Indien het een gemene muur is, behoort de muur toe aan jou en jouw buren. In het andere geval is de muur exclusief eigendom van jou of de buren.”

“Als de muur jou in eigendom zou toebehoren, zijn de buren niet gerechtigd om daaraan eenzijdig wijzigingen aan te brengen, aangezien dit een schending uitmaakt van jouw eigendomsrecht. Is de muur eigendom van de buren, zijn zij gerechtigd hieraan wijzigingen aan te brengen, zolang deze wijzigingen jou geen bovenmatige hinder zouden veroorzaken, aangezien dit zou kunnen worden gekwalificeerd als burenhinder.”

 

“Indien de muur een gemene muur is, zijn hierop de bepalingen van artikel 653 e.v. B.W. van toepassing. In deze bepalingen worden de mogelijkheden van de respectieve eigenaars beschreven. Zo is iedere mede-eigenaar gerechtigd tegen een gemene muur aan te bouwen en/of de gemene muur te verhogen. De mogelijkheid om bovenop de gemene muur nog een draad te voorzien, is in deze wettelijke bepalingen niet opgenomen, en bijgevolg voor betwisting vatbaar.”

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht