Kan buur afbraak veranda afdwingen?

Vraag

Wij hebben 5 jaar geleden een veranda geplaatst waarbij we gebruik maken van de
gemeenschappelijke muur met de buren. Mondeling is dit gevraagd geweest en dit was geen enkel probleem. Nu is er kwestie met hen en zij dreigen ermee een advocaat te hebben geraadpleegd en willen onze veranda laten afbreken. Stel dat wij het deel van de muur voor de helft willen afkopen en zij gaan niet akkoord, kunnen zij ons dan verplichten afbraak te doen?

Antwoord

“Je buur kan uiteraard je veranda niet doen afbreken”, zegt advocaat Mark Huygen. “Enkel de overheid kan dit opleggen en dan nog na veroordeling daartoe. Blijkbaar heb je met toestemming van je buur de muur gebruikt voor de constructie van jouw veranda. Mogelijk is de veranda verankerd in de muur. In dat geval spreekt men van gemeenmaking van de muur door in bezitname.” 

Je moet in dat geval een overnameprijs betalen voor de gemene muur. De wet voorziet dat een overnameprijs moet betaald worden van bij de inbezitneming van een scheidingsmuur en dit voor het in bezit genomen gedeelte. Kennelijk heeft je buur een aantal jaren niet aangedrongen op een vergoeding. Dit kan nu veranderen gelet op de gespannen relatie.  Je zal het initiatief van je buur moeten afwachten. De beslissing van gemeenmaking kan minnelijk gebeuren of door tussenkomst van de bevoegde rechter.”

“De te volgen procedure is de opmaak van een voorlopige overeenkomst met intentieverklaring gevolgd door de akte van muurovername. Deze akte moet binnen vier maanden na ondertekening geregistreerd worden door de overnemer. Alleszins zal er een overnameprijs moeten betaald worden. Deze wordt veelal door eenlandmeter en/of architect gemaakt. Richtlijn hierbij is de waarde van de helft van de grond vermeerderen met de huidige kostprijs van de muur onder aftrek van de slijtage. Niet onbelangrijk is te weten dat de prijs wordt berekend op ogenblik van de in bezitneming.”

“Belangrijk is dus te weten dat je buur er niet in zal slagen om je veranda te doen afbreken. Informeer best vooraf bij de dienst stedenbouw van jouw gemeente of je veranda nog vergunbaar is. Het is ons niet duidelijk of die reeds vergund werd.”

Producten

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Kadaster

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.