Mag een buur zonder onze toestemming klimop verwijderen?

Vraag

Sinds 2004 wonen we in onze woning die toen al afgescheiden werd door draad met klimop erop. Het contact met de buurman verloopt jammer genoeg het laatste jaar zeer stroef wegens enkele ongewenste vragen en zaken. Zonder overleg is de buurman nu alle klimop aan het verwijderen. Aangezien het aan zijn zijde van de draad geplant is, zegt hij dat het mag. Ik zie mijn privacy volledig verdwijnen en kan niet in de tuin komen zonder aangestaard en nageroepen te worden. Mag hij dit doen? Mogen wij anders een zichtbreeknet tegen de omheining plaatsen?

Antwoord

Om hier een eenduidig antwoord op te kunnen geven, moeten we eerst en vooral weten of het hier om een gemeenschappelijke afsluiting gaat of niet. Staat de draad op de scheidingsgrens tussen jullie percelen of volledig op het stuk van de buurman? In het laatste geval mag hij de klimop inderdaad weghalen. Gaat het echter om een gemeenschappelijke afsluiting, dan kan dit niet zonder jouw toestemming. Je legt deze vraag best eens voor aan de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente. Daar hebben ze zicht op de verkavelingsvoorschriften en -plannen.

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed