Recht op schadevergoeding?

Vraag

Hoe kan ik een schadevergoeding krijgen als er een verkoopakkoord was voor oplevering op 15 maart en dat niet is gebeurd? Ik moest ondertussen wel uit mijn huurappartement en kon niet verhuizen. Ik moet nu kosten maken voor de opslag van mijn meubels doordat de partijen in plaats van uiterlijk 15 maart 2015 pas kunnen overgaan tot oplevering op 3 april 2015.

Antwoord

"Eerst en vooral lijkt het ons aangewezen om jouw overeenkomst met de bouwpromotor / aannemer grondig na te lezen", antwoordt advocaat Jeffrey Declercq. "Werd er een schadevergoeding vastgelegd ingeval van een eventuele vertraging?"

"Ingeval van een eventuele vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is het aangewezen dat je de ‘tegenpartij’ zo spoedig mogelijk in gebreke stelt. Elke partij dient immers haar contractuele verplichtingen te respecteren (art. 1134 B.W.)."

"Bij de redactie van deze ingebrekestelling kan je je schade al begroten. De schade bestaat onder meer uit de extra kosten die je moet maken ingevolge de vertraging (huur, verhuiskosten, edm.). Vergeet niet om eventuele rente bij een krediet mee te nemen in jouw schadeberekening."

"In het kader van een regeling kan je van de bouwpromotor / aannemer eisen dat deze schadevergoeding in mindering wordt gebracht bij de eindfactuur. Indien er geen regeling mogelijk blijkt, is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.”

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces