Hoe lang kan je lening inbrengen in belastingen?

Vraag

Hoelang of hoeveel jaar kan je een lening fiscaal inbrengen in aangifte?

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan BNP Paribas Fortis. Tax Manager Geert Vandemoortele legt uit: "Leningen aangegaan voor de financiering van een woning kunnen, afhankelijk van de aard van de lening, en de persoonlijke situatie van de kredietnemer, in aanmerking komen voor diverse fiscale voordelen."

"We denken hierbij aan de woonbonus, de belastingvermindering voor kapitaalaflossingen onder het regime langetermijnsparen of het bouwsparen, de gewone interestaftrek of de vervangende gewestelijke belastingvermindering voor interesten, de bijkomende interestaftrek."

"Voor de meeste belastingvoordelen is er geen wettelijke beperking in de tijd. Enkel voor de bijkomende interestaftrek, wat evenwel een fiscaal regime is dat enkel nog van toepassing is voor kredieten die onder de fiscale regeling van vóór 2005 vallen, waren onderworpen aan een maximale termijn van 12 jaar. Voor de overige fiscale voordelen geldt er geen tijdsbeperking, zodat deze in principe kunnen genoten worden gedurende de volledige looptijd van het krediet, ten minste wanneer er zich geen wijzigingen in jouw persoonlijke situatie voordoen."

"Het is inderdaad zo dat bepaalde wijzigingen in jouw persoonlijke situatie (de verkoop van de gefinancierde woning, een verhuis, het aangaan van een bijkomende lening, …) een impact kunnen hebben op de fiscale voordelen voor jouw krediet."

"Indien je bijvoorbeeld een woonkrediet hebt voor jouw gezinswoning en dit woonkrediet in aanmerking komt voor de gewestelijke woonbonus, dan zal je deze gewestelijke woonbonus in principe kunnen behouden gedurende de volledige looptijd van je krediet (zolang dit hypothecair gewaarborgd blijft en minstens 10 jaar blijft lopen). Maar indien je op een bepaald ogenblik (na 1/1/2016) zou verhuizen naar een andere woning, waardoor jouw vroegere gezinswoning niet meer kwalificeert als de eigen woning, zal de gewestelijke woonbonus alsnog vervallen en zal je vanaf dat ogenblik recht hebben op het federale langetermijnsparen (en eventueel de gewone interestaftrek)."

"Voor de woonbonus geldt wel dat de verhoging van de korf slechts tijdelijk van toepassing is. De verhoging is slechts van toepassing gedurende maximaal 10 jaar (of tot het jaar voorafgaand aan dit waarin je een tweede woning verwerft). Eén advies: indien er iets wijzigt in jouw persoonlijke fiscale situatie (verhuis, verkoop of aankoop, bijkomende lening, …) neem je best contact op met je bank of fiscaal raadgever om te bekijken welke impact dit heeft voor de fiscale voordelen van je bestaande kredieten."

Producten

De beste woonlening vinden wordt kinderspel met spaargids.be

Spaargids.be

De beste woonlening vinden wordt kinderspel met spaargids.be

Budgetraming: Hoeveel kosten de technieken voor jouw (ver)bouwproject.

Easykit

Budgetraming: Hoeveel kosten de technieken voor jouw (ver)bouwproject.