Vermindering registratiekosten voor aankoop bouwgrond

Vraag

Wij zijn op zoek naar bouwgrond. Men zegt ons dat we beter nog een half jaar kunnen wachten, omdat dan de registratiekosten zouden verminderen. Is dit voorstel al goedgekeurd of niet? Hoe kunnen wij hierover op de hoogte blijven?

Antwoord

Het Lambermont-akkoord bepaalt dat de gewesten vanaf 1 januari 2002 onder meer de tarieven van het registratierecht voor de verkoop van onroerende goederen (zowel gronden als gebouwen) kunnen vaststellen. Het Vlaams Gewest heeft al te kennen gegeven dat het van deze mogelijkheid gebruik wil maken om de tarieven te verlagen van 12,5 naar 10 procent of van 6 naar 5 procent voor het klein beschrijf. Aangezien de Vlaamse Regering pas vanaf 1 januari 2002 de bevoegdheid heeft om het decreet hieromtrent goed te keuren, is het dus nog even wachten. Momenteel is het voorontwerp voor een laatste advies naar de Raad van State. Hierna kan het in principe worden goedgekeurd. Vast staat dat dit met terugwerkende kracht zal gebeuren vanaf 1 januari 2002. Als je dus voor de goedkeuring van het decreet al een perceel koopt, zou je een deel van de teveel betaalde registratierechten terugbetaald moeten krijgen. Dat is althans wat de betrokken ministers hierover hebben gezegd. Voorlopig blijft het afwachten of dit effectief ook wordt doorgevoerd. Voor een juiste stand van zaken raden we je aan de nieuwsbrief van Livios goed in de gaten te houden of regelmatig eens de rubriek Heet van de Naald te checken.

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed