Pv van voorlopige oplevering in handen krijgen

Vraag

Wat kan ik ondernemen om het officiële proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekend door architect en bouwheer in handen te krijgen (bij de voorlopige oplevering werd me beloofd dat dit zo snel mogelijk door beide partijen zou overgemaakt worden). Want na veel aandringen en na 4 maanden heb ik dit nog steeds niet. Ik beschik momenteel enkel over een niet-ondertekende kopie van het p.v. Hoe sterk sta ik als ik stappen wens te ondernemen? Als bij de voorlopige oplevering een forfaitaire schadevergoeding werd vastgelegd voor ieder punt dat nog niet is afgewerkt, en aan deze actiepunten zelfs na 4 maanden nog steeds geen gevolg gegeven werd, wat moet ik dan doen om deze schadevergoeding op te eisen? Of moet ik dit afrekenen bij de definitieve oplevering, als die er al komt?

Antwoord

Je maant de andere partijen best aangetekend aan tot afgifte van het pv van voorlopige oplevering, dat ondertekend werd door …. (met naam vernoemen) en op ….. datum.

Je stelt voor de afgifte hiervan een termijn van maximum 8 dagen.

De aan jou toekomende schadevergoeding begroot je conform de inhoud van het pv van voorlopige oplevering en stel hen in gebreke voor de uitvoering/betaling hiervan, ook binnen de 8 dagen. Minstens om binnen de 8 dagen een uitvoeringsplan voor te leggen.

Je dient dus niet te wachten tot bij de definitieve oplevering.

Na verloop van 8 dagen ga je best over tot dagvaarding, in veroordeling tot vergoeding van de jou toekomende bedragen enerzijds en tot afgifte van het PV van voorlopige oplevering anderzijds, waarvan je een ongetekende kopie in jouw bezit hebt.

Producten

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Vlaamse Confederatie Bouw

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!