Ben ik verplicht tot aankoop stuk grond?

Vraag

Ik heb via e-mail een intentie uitgedrukt om een stuk grond te kopen. De beslissing was gebaseerd op de info van de verkoper, maar hij heeft onjuiste informatie gegeven (verkeerde maten van landmeter, vervallen verkavelingsvergunning). Ik kan daardoor niet bouwen zoals ik wil (o.a. 2 m minder aan de zijkant!). Ben ik verplicht dit te kopen? Moet ik bij de notaris een handtekening zetten om een stuk te kopen dat me niet bevalt?

Antwoord

"Het formuleren van een schriftelijk bod en de wijze waarop je het bod formuleert kan belangrijke gevolgen hebben", zegt advocaat Mark Huygen. "Bij het formuleren van een bod volstaat het in principe dat de verkoper jouw bod aanvaardt om een overeenkomst tot stand te laten komen."

"Ik begrijp uit jouw relaas dat de verkoper jou onjuiste informatie zou hebben verstrekt en jou – indien je beschikte over de correcte informatie – waarschijnlijk geen bod zou hebben geformuleerd. Ik adviseer je een advocaat te consulteren om de advertentie van de verkoper en jouw bod alsook de wijze waarop je je bod hebt geformuleerd grondig te onderzoeken. Mogelijkerwijze is er sprake van wilsgebreken (dwaling of bedrog) die aanleiding zouden kunnen geven tot nietigheid van de overeenkomst (voor zover de verkoper jouw bod aanvaard zou hebben)."

Producten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht