Wie betaalt schadevergoeding bij te late oplevering?

Vraag

Eind maart 2015 werd een inplantingsfout van mijn nieuwbouwwoning vastgesteld (wij bouwen met SOD), waardoor de bouw werd stilgelegd. Ik heb deze fout opgemerkt en zowel de bouwfirma, als de architect via aangetekende brief in gebreke gesteld. De volledige funderingsplaat met daarop alle binnenmuren tot in de nok, de gevelsteen tot aan de 1ste verdieping en de houten dakconstructie zijn reeds geplaatst.

De woning werd slechts op 2,6 m i.p.v. 3 m van de scheidingslijn met de linkerbuur geplaatst, waardoor, zoals oorspronkelijk vergund, daar geen carport kan geplaatst worden. De verkavelingswijziging en regularisatie bouwvergunning (voor plaatsen carport aan rechterzijde woning) werden door de architect op de gemeente binnengebracht op 1 juni. De goedkeuring hiervan kan tot 150 dagen duren, m.a.w. de oplevering van de woning kan tot 7 maanden uitlopen (bouw ligt nu al 2 maanden stil + maximaal 5 maanden tot goedkeuring gemeente).

Volgens het contract met de bouwfirma zou er in oktober moeten opgeleverd worden! Wie moet de schadevergoeding betalen bij te late oplevering van de woning?

Antwoord

"Het is duidelijk dat hier ernstige fouten zijn begaan", vindt advocaat Mark Huygen. "Zonder kennis van jouw bouwcontract kunnen we ons niet wagen aan een aansprakelijkheidsverdeling. Alleszins zijn de bouwfirma en de toezichthoudende architect in de fout gegaan."

"Je zal eerst moeten nagaan of de huidige toestand kan geregulariseerd worden. Allicht wel, maar dan heb je uiteraard recht op vergoeding van schade en mingenot."

Producten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht