Overdekte staanplaats en drainage ontbreken bij aangekocht appartement: wat nu?

Vraag

Ik heb een appartement gekocht. Nu blijkt bij de oplevering dat de overdekte autostaanplaats niet overdekt wordt. Blijkbaar wordt hiervoor geen vergunning verkregen. De prijs voor de overdekte staanplaats bedroeg 10.000 euro (2.000 grond en 8.000 constructie). Nu wil het bouwbedrijf slechts 1.500 euro en de btw terugbetalen voor het ontbreken van de overdekking. Kan ik hier iets tegen ondernemen? 

In het tuintje vroeg ik om een drainage aan te leggen. Ik vroeg hiervoor geen prijs vooraf. Bij de afrekening zie ik dat hiervoor 960 aangerekend wordt. We hebben het over 13 lopende meter. Ik ken de prijzen en weet dat 300 eerder correct zou zijn. Bovendien ontdekte ik dat de drainage helemaal niet geplaatst werd. Deze zit er niet. Wat doe ik hieraan? De werken werden reeds voorlopig opgeleverd. 

Antwoord

Advocaat Peter Henriksen beantwoordt deze vraag: "Met het appartement dat voor u werd gebouwd, stellen er zich twee problemen: vooreerst werd de parkeerplaats niet overdekt, anderzijds is de drainage niet aanwezig. U hebt steeds de mogelijkheid de gedwongen uitvoering van uw overeenkomst na te streven, desgevallend gekoppeld aan een dwangsom."

"Met de overdekking van de parkeerplaats, stelt zich wel het probleem dat deze klaarblijkelijk niet kan worden vergund. Uiteraard heeft u geen enkele baat dat u aandringt op het bouwen van een niet vergunde constructie, aangezien u hierdoor in de toekomst dreigt te worden verplicht dit terug af te breken. Het is aldus meer aangewezen aan te sturen op een verrekening van een minderwaarde. Indien omtrent deze minderwaarde discussie ontstaat, kan het geschil steeds worden voorgelegd aan de Rechtbank die desgevallend een deskundige zal aanstellen met het oog op een technisch advies. Strikt genomen zou ook de ontbinding van de koopovereenkomst kunnen worden nagestreefd, doch is deze contractuele wanprestatie hiervoor mogelijk niet afdoende ernstig."

"Wat de drainage betreft, is het allicht aangewezen dat u niet langer aandringt op uitvoering in natura, aangezien u tevens niet akkoord bent met de prijs. U zou in dit geval de facturatie aldus kunnen betwisten, stellende dat deze niet werd geplaatst, om deze vervolgens zelf te (laten) plaatsen. Indien de facturatie al werd betaald, kunt u dit deel terugvorderen. Het gegeven dat reeds werd opgeleverd, doet hier geen afbreuk aan aangezien het gebrek aan drainage m.i. een verborgen gebrek is."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces