Mag ik als verhuurder na mijn opzeg het contract toch nog verlengen?

Vraag

Ik ben verhuurder van een woning. Per 1 juli wordt een huurcontract beëindigd. Op 1 april heb ik een aangetekende opzeg doorgevoerd. Dat voor een huurcontract voor 1 jaar, ondertekend en geregistreerd in juni 2013. Dat contract werd stilzwijgend verlengd tot 30 ju,i 2016. Omwille van betalingsmoeilijkheden heb ik het huurcontract opgezet. Al werd er wel een groot deel betaald.

Kan ik, op vraag van de huurder die toch wil blijven, een nieuw contract aanbieden voor 1 jaar? Enkel mits de nakoming van verplichting tot betalen van de huur voor de maanden mei en juni en nog een bedrag op maandelijkse afbetaling.

Ik liet de huurder mondeling weten dat ik alleen een nieuw huurcontract kan maken als hij aan die voorwaarden voldoet. Is dit wettelijk mogelijk? Of kan ik ook een nieuwe overeenkomst sluiten voor bijvoorbeeld 6 maanden?

Antwoord

"Vooreerst dien ik op te merken dat door de stilzwijgende verlenging van het contract van bepaalde duur er automatisch een huur van 9 jaar tot stand gekomen is (aanvang overeenkomst blijft de datum voorzien in het contract van bepaalde duur), "vertelt advocaat Koen Vanoppen. "Dit betekent dat u de overeenkomst – middels het respecteren van een opzeg van 6 maanden (geen 3 maanden) - enkel kan opzeggen tegen het einde van het derde, zesde en laatste jaar en enkel op grond van bepaalde in de wet opgesomde redenen. U kan ook tegen het einde van deze periodes opzeggen “zonder reden” doch bent hiervoor dan een vergoeding verschuldigd aan de huurder."

"Enkel wanneer u het pand persoonlijk en werkelijk gaat betrekken of laat betrekken door een familielid tot in de derde graad kan u op elk tijdstip opzeggen."

"Concreet betekent dit dat de opzeg die u gedaan heeft niet rechtsgeldig is en de huurder de nietigheid “kan” opwerpen. Dit zou dan, in geval de huurder de nietigheid lopende de opzeg opwerpt, betekenen dat de huur gewoon verder loopt."

"U kan ook “hopen” dat de huurder dit niet opwerpt en de beëindiging per 30/6/2016 gerealiseerd wordt. In dat geval kan u de huurder m.i. perfect een contract voorstellen van bepaalde duur dat u dan aan bepaalde voorwaarden koppelt."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening