Geeft het gratis afstaan van grond aan familie recht op vrijstelling?

Vraag

Mijn twee zonen en dochter kochten samen een bouwgrond. De bouwvergunning werd afgeleverd op de drie namen. De jongste zoon besloot om uiteindelijk niet in de bouwplannen te stappen. Bij de notaris werd een akte opgemaakt dat hij zijn deel gratis afstond aan zijn zus. Nu kreeg hij van de Vlaamse Overheid een aanslagbiljet omdat hij zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden. Namelijk: binnen een termijn van 5 jaar zelf bewonen. Hij moet 400€, vrijgesteld van boete, terug betalen. Dit is allemaal wel correct, maar geeft het familiale gebeuren en de gratis afstand ook geen recht op vrijstelling?

De jongste zoon heeft intussen zelf gebouwd, ook in het Vlaamse landschap. Maar door het te hoge kadastrale inkomen van zijn woning heeft hij ook geen recht op teruggave van de betaalde registratierechten.

Wat denkt u hierover?

Antwoord

"In dit geval lijkt het er op dat de kopers genoten hebben van het ‘abattement’", verduidelijkt Koen Vanoppen. "Een bouwverplichting binnen de 5 jaar is één van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het ‘abattement’ of de ‘voetvrijstelling’. In dat geval moet men geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom."

"Indien men echter (één van) de voorwaarden niet naleeft moet men de aanvullende rechten betalen en vaak ook een boete. Die aanvullende rechten zijn de voordelen die men voorheen heeft genoten door de toepassing van het abattement te vragen in notariële aankoopakte. Wanneer naderhand blijkt dat de voorwaarden niet werden nageleefd, moet het genoten voordeel logischerwijs worden terugbetaald."

"Indien men kan aantonen dat de voorwaarden voor de toepassing van het abattement niet kunnen worden nageleefd door een situatie van overmacht, moet men enkel de aanvullende rechten betalen (en geen boete). Indien de jongste zoon zou kunnen aantonen dat er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld dat hij om financiële of praktische redenen uit het project moest stappen, dan nog zou dit geen verschil voor hem uitmaken. De aanvullende rechten zullen nog steeds betaald moeten worden."

"De jongste zoon moet enkel voordelen die hij heeft genoten en waarvan naderhand blijkt dat hij er geen recht op heeft, terugbetalen."

"In deze situatie valt aan te raden dat de zus deze kosten overneemt of deelt met haar broer, gezien het feit dat zij gratis een stuk grond heeft verworven dankzij hem."

Producten

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Kadaster

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.