Nog boete betalen na afspringen relatie na aankoop woning?

Vraag

Mijn dochter heeft met haar vorige vriend een huis gekocht, maar voordat ze gingen samenwonen, is de relatie afgesprongen. Ze moesten toen een boete betalen omdat het een klein beschrijf was, ongeveer 6.000 euro. Haar voormalige vriend heeft dat huis toen zelf gekocht, maar nu beweert hij dat er nog een boete te wachten staat. Maar dat is al drie jaar geleden intussen, terwijl hij al 3 jaar dat huis verhuurt. Is dat allemaal wel juist?

Antwoord

"Bij aankoop aan klein beschrijf van een woning moet de verkrijger of zijn echtgenoot ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen de drie jaar vanaf de authentieke akte en ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden", weet notaris Dirk Michiels. "Er zijn geen aanvullende rechten (en dus ook geen belastingverhoging) verschuldigd indien de niet-naleving van deze exploitatie- of bewoningsverplichting het gevolg is van overmacht (art. 2.9.4.2.1., § 6 VCF)."

"De meest voorkomende gevallen van overmacht zijn een echtscheiding of relatiebreuk na wettelijke of feitelijke samenwoning. Echtscheiding wordt in alle gevallen als overmacht beschouwd als partijen zich hierop beroepen."

"De beëindiging van een wettelijke of feitelijke samenwoning wordt enkel als overmacht beschouwd indien wordt aangetoond dat de samenwoning een zekere stabiliteit vertoonde. De belastingplichtige moet steeds een verzoekschrift indienen om zijn specifieke situatie te laten aanvaarden als overmacht."

"Dat uw dochter (op haar deel van de aankoopprijs) een boete betaalde omdat zij niet voldeed aan de bewoningsverplichting is dus normaal aangezien u schrijft dat de relatie afsprong nog voor zijn gingen samenwonen."

"Haar ex-vriend zal deze boete niet moeten betalen als hij binnen de 3 jaar na de aankoopakte in de woning is gaan in wonen (met inschrijving in het bevolkingsregister) en er ook minstens 3 jaar zonder onderbreking is blijven wonen, anders zal ook hij (op zijn deel van de aankoopprijs) de boete betalen."

"Het al dan niet naleven van de bewoningsverplichting moet dus voor iedere partij afzonderlijk worden beoordeeld."

"Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan de notaris die de akte heeft verleden."

Beantwoord door: Dirk Michiels, Michiels, Stroeykens & Pelgrims
Meer beantwoorde vragen over Juridische kwesties

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht