Waar moet ik staanplaats ingeven op belastingaangifte?

Vraag

Wij zijn in het bezit van een staanplaats op 500 meter gelegen van een eigen, afbetaalde woning. Deze staanplaats is gelegen in een zeer groot complex voor studentenstudio's. Ze wordt alleen door ons gebruikt en niet verhuurd. We zijn hier geen lening voor aangegaan.

Wij hebben deze staanplaats gekocht op 4december 2014 en hebben hier nog geen kadastraal inkomen voor moeten betalen. In myMinfin staat het wel genoteerd als privatief vermogen, maar er staat 0 euro bij niet-geïndexeerd kadastraal inkomen.

In onze aankoopakte stond dat wij de eerste gebruiker waren en het kadastraal inkomen nog niet gekend was. Moeten wij dit ingeven bij de belastingaangifte en zo ja, onder welke code?

Antwoord

We trokken met jouw vraag naar John Thuwis, een specialist in kadastrale problematiek. Hier volgt zijn antwoord:

"Laat me beginnen met uit te leggen dat er een verschil is tussen het Kadastraal Inkomen (K.I.) en de Onroerende Voorheffing (O.V.)."

"Het K.I. is een soort huurwaarde die door de administratie van Kadaster wordt geschat. Het Kadaster is een deel van de Federale (lees Belgische) Overheidsdienst Financiën.

Het K.I. hangt vast aan het gebouw en kan enkel veranderen als er aan de huurwaarde van het gebouw iets verandert. Men betaalt dus niet het bedrag van het K.I., dit is enkel de grondslag voor de O.V."

"De O.V. is een jaarlijkse belasting die de eigenaar moet betalen, het aanslagbiljet van de O.V. komt van de Vlaamse Belastingdienst. Het bedrag van de O.V. is een percentage van het K.I. en is afhankelijk van: de index op het K.I., het gewest, de gemeente en de provincie waar het goed gelegen is."

"Het feit dat de staanplaats een K.I. van 0,00 euro heeft, doet mij vermoeden dat deze staanplaats nog nooit “officiëel” in gebruik werd genomen. Bij aankoop was u namelijk “de eerste gebruiker en het K.I. was nog niet vastgesteld”."

"Het K.I. mag wettelijk pas geschat worden nadat een goed in gebruik genomen wordt en de datum van ingebruikname moet door de eigenaar “spontaan” gemeld worden binnen de maand na de ingebruikname. Daarom raad ik u aan om zo snel mogelijk de bevoegde Kadasterantenne te contacteren en de datum door te geven vanaf wanneer de staanplaats in gebruik is. Dan zal u van het kadaster een betekening (= aangetekende kennisgeving) krijgen met daarop het geschatte K.I."

"Daartegen kan (moet niet) u bezwaar indienen, de voorwaarden staan op de betekening. Het is dit nieuwe K.I. dat u kan inbrengen in uw belastingsaangifte. Onder welke code dat moet kan u beter vragen aan de diensten die zich bezig houden met de aangiften van personenbelasting. Pas nadat er een K.I. vastgesteld is kan er O.V. betaald worden."

"Dus afhankelijk van de datum van ingebruikname die u doorgeeft, zal u nog O.V. moet betalen voor het aanslagjaar 2015 en dan ook het K.I. mogen inbrengen voor het aanslagjaar 2015 (= de belastingsaangifte die u nu wil invullen). Of als de datum van ingebruikname pas in 2016 valt, zal u voor 2015 niets moeten invullen."

"Voor meer info voor hoe het K.I. geschat wordt, kan U zich wenden tot de bevoegde Kadasterantenne. Voor meer info over de berekening van de O.V. moet U zich wenden tot de Vlaamse Belastingdienst, haar gegevens staan op het aanslagbiljet van de O.V."

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Belastingen

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer