Is de aannemer bij openbreken toiletvloer verplicht om volledige vloer appartement te vervangen?

Vraag

Onlangs is ontdekt dat er 4 jaar geleden, tijdens de constructie van het gebouw waarin ik toen een appartement kocht, een fout gemaakt is bij de aanleg van de elektriciteitsleidingen. De elektricien heeft namelijk op 2 plaatsen een elektriciteitskabel dwars door de afvoerleiding van mijn toilet getrokken. Om deze fout recht te zetten, gaat de aannemer binnenkort mijn toilet en een deel van de gang moeten openbreken om de elektriciteitsleidingen te herleggen en mijn afvoerbuis te vervangen.

Hij geeft mij nu 2 opties in verband met de te vervangen vloertegels in deze ruimtes; ofwel mag ik een nieuwe tegel gaan uitkiezen, ofwel bestelt hij dezelfde tegel met het risico op kleurverschil. Omdat ik absoluut niet wou dat er overgangen waren tussen verschillende soorten tegels heb ik er indertijd voor gekozen om mijn tegel in héél mijn appartement te laten plaatsen, ook al was die bijna dubbel zo duur als in het budget voorzien was. Zowel een andere tegel als dezelfde met kleurverschil zou naar mijn mening een minderwaarde zijn voor mijn appartement, waardoor ik beide voorstellen van de aannemer geen goede opties vind.

Ik heb mij laten vertellen door iemand in de tegelindustrie dat in zo'n geval de aannemer verplicht is alle tegels van eenzelfde soort te vervangen tot aan de overgang naar een ander soort tegel (of vloerbekleding). Klopt dit? Of zijn er andere bepalingen rond het vervangen van vloertegels?

Antwoord

Jurist Mark Huygen beantwoordt deze vraag als volgt: "Elke overeenkomst dient ter goeder trouw uitgevoerd te worden. Men kan niet het onredelijke of onmogelijke verwachten bij compensatie. Het lijkt op zicht van de vraagstelling dat een volledige vernieuwing van de vloer, over het gehele appartement, onredelijk is en niet in verhouding is met het euvel."

"U heeft recht op compensatie maar niet op een volledig nieuwe vloer. Houdt er immers tevens rekening mee dat uw vloer in tussentijd vier jaar oud is en dat dit sowieso aanleiding geeft tot herberekening wegens vetusteit."  

"U kan best goed onderhandelen doch de lat niet te hoog leggen. Schat de verhouding in tussen de totale oppervlakte van de vloer opzichtens toilet en gang.  Stel dat deze verhouding 10/2 zou zijn dan lijkt het eerder onredelijk dat de aannemer ook bijkomend  8/10 van de vloer dient te vervangen."

"Tevens zal ter plekke moeten ingeschat worden in welke mate de vloeren visueel doorlopen. Een deur die de overgang gang/living afbakent kan andere beoordeling geven wanneer er geen afgescheiden ruimtes zijn."

"Mogelijk is het kleurverschil minimaal en kan er gecompenseerd worden met een vergoeding voor minwaarde."

Producten

De voordelen van bouwen op maat

Hyboma

De voordelen van bouwen op maat

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Vlaamse Confederatie Bouw

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Build Your Home

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Wat levert een goede EPB verslaggever mij op?

MijnEPB

Wat levert een goede EPB verslaggever mij op?

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines