Brief aangetekend schrijven voor huuropzeg te laat door vertraging post: wat nu?

Vraag

Overeenkomstig de huurovereenkomst werd bij aangetekend schrijven de huur opgezegd. Volgens de bepalingen van het contract, moet het aangetekend schrijven minstens 6 maanden vooraf verzonden zijn. Er wordt niet bepaald dat de datum van ontvangst telt.

De datum van afgifte van het aangetekend schrijven in het lokale postkantoor was op 30 september. Binnen de termijn dus. Hiervan hebben wij een bewijs van registratie. Door vertraging bij B-post, werd deze in Brussel pas afgestempeld op datum van 4 oktober. Op basis hiervan stelt de huurder nu dat we te laat hebben opgezegd. Wat nu?

Antwoord

Bastiaan Baeskens van Monard Law beantwoordt deze vraag als volgt: "Eerst en vooral wensen wij u erop te wijzen dat overeenkomstig artikel 53 bis Ger. Wb. de termijn begint te lopen bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de woonplaats van de geadresseerde."

"Wanneer daarentegen de kennisgeving gebeurd is bij aangetekende brief (zonder ontvangstbewijs), zal de kennisgeving uitwerking hebben vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd."

Of de vertraging bij B-post als overmacht gezien kan worden, durven we niet te zeggen. Online vinden we terug dat wanneer een officieel document door een staking van de post buiten de termijn pas afgeleverd wordt, dit niet als overmacht telt. Degene die het formulier moest indienen, heeft daar namelijk ruim de tijd voor en moet dit tijdig doen. In het hoofd houdende dat er vertraging op kan zitten.

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten