Hebben we een vergunning nodig voor onze werken?

Vraag

We willen het dak van onze hoeve vernieuwen. We zouden de boomse dakpannen afnemen, de pannenlatten verwijderen, isolatiepanelen bevestigen tussen de bestaande kepers. In feite zijn het sandwichpanelen die we op maat zouden zagen. Vervolgens leggen we nieuwe onderdakplaten, plaatsen we nieuwe pannenlatten en leggen we nieuwe Pottelbergse dakpannen leggen. Tegelijkertijd willen we 2 dakvensters plaatsen.

Ook willen we een washok waar vroeger op grootmoederswijze de was gedaan werd, ombouwen tot badkamer bestaande uit een ligbad, een dubbele lavabo, een toilet, nieuwe vloer en plafond.

De bouwmaterialen voor de beide hogergenoemde werken legden we in de nabijheid van het hoevetje. We kregen bezoek van de milieuambtenaar en al het materiaal moest verwijderd worden, dit was volgens zijn zeggen 'een bouwovertreding'.

Onze vraag is nu: moeten wij voor de hogergenoemde werken een vergunning aanvragen en kunnen wij verplicht worden om de klaargelegde bouwmaterialen te verwijderen of mogen wij beginnen aan onze geplande werkzaamheden?

Antwoord

Bouwkundige Jo Vandervelden van Artekto geeft het volgende antwoord: "Indien jullie het dak vernieuwen zonder aan de draagstructuur van het dak te komen, dit wil zeggen de gordingen en nok van het dak, dan zijn deze werken niet vergunningsplichtig. Ook het plaatsen van dakvlakramen zijn niet vergunningsplichtig."

"Het washok als badkamer om te bouwen is in feite geen functiewijziging en ook hiervoor dient dan geen stedenbouwkundige aanvraag te gebeuren."

"Wat de bouwmaterialen betreft, bouwmaterialen en het tijdelijk stockeren daarvan maakt deel uit van bouwwerken en ik zie niet direct in dat dit een bouwinbreuk kan zijn."

"Ik zou gerust aan deze werken beginnen, maar het is steeds raadzaam om de gemeente in te lichten en u te laten bevestigen dat dit niet vergunningsplichtig is. Mocht de milieuambtenaar er een andere mening over nahouden zal hij dit wel met regelgeving dienen hard te maken. Maar dan kan je wel melden dat hiervoor reeds contact is opgenomen met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente."

Producten

Je glas, ramen en deuren gewoon renoveren? Beter BENOveren!

MijnBENOvatie.be

Je glas, ramen en deuren gewoon renoveren? Beter BENOveren!

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

Dialoog vzw

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

Houten gevelbekleding "h"[age]®

Outdoor Wood Concepts®

Houten gevelbekleding "h"[age]®

Gereedschappen

Gamma Belgie

Gereedschappen

Wat zijn de voordelen van een leidingrenovatie zonder breekwerk?

e-Pipe Benelux

Wat zijn de voordelen van een leidingrenovatie zonder breekwerk?