Raamfabrikant weigert werken na ondertekenen offerte: wat nu?

Vraag

Wij hebben enkele weken geleden een offerte ontvangen van een raamfabrikant om alle deuren en ramen te vervangen in ons huis. Het betreft een nogal omvangrijk werk en we beschikken hiervoor over een correct budget.

Omdat er plooiwerk aan te pas komt voor enkele vensterbanken hebben we alle ramen in het ronde stuk al van bekleding ontdaan aan binnen- en buitenkant. Na wat onderhandelen over de exacte details van hoe het er moet uitzien, zijn wij tot een verkoopsovereenkomst gekomen die door beide partijen ondertekend is.

Bij de opmeting begon de zaakvoerder er onmiddellijk over dat ze dit niet wilden doen omdat het teveel maatwerk is en dat ze het gingen bekijken of ze dit wel konden. De vrijdagavond erop kregen wij 2 minuten voor sluitingstijd een telefoontje dat ze het niet gingen doen en dat daarmee de kous af was. Terugbellen had geen zin want om 18 uur gaan de telefoonlijnen automatisch dicht.

Gezien dat dit de tweede aannemer is die ons zoiets lapt en we hierdoor gigantische vertragingen oplopen, willen we hier een schadevergoeding voor eisen van 20% van de aankoopprijs. Dezelfde regel zou voor ons gelden als wij eenzijdig zouden opzeggen. Hoe kunnen we dit best aanpakken? Wij hebben altijd open kaart gespeeld met beide aannemers en alle details van de ronde kant uitgebreid laten zien. Er is nooit een voorschot betaald. De eerste aannemer deed dat niet, de tweede vraagt dat pas na een volledige opmeting die nog niet volledig gebeurd is.

Antwoord

We trokken ten rade bij Jo Dewez van Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese: "Voor een degelijk antwoord zouden wij in principe kennis moeten hebben van de inhoud van de overeenkomst. Dit laat immers toe om na te gaan of het handelt om een koop-verkoop of aannemingsovereenkomst , of er een bepaling werd opgenomen in de overeenkomst over het recht tot beëindiging/opzegging/ontbinding, of er een uitvoeringstermijn werd afgesproken (omdat er sprake is van gigantische vertraging waarvoor men een vergoeding wenst), kortom wat de rechten en plichten van beide partijen zijn."

"Het is dus mogelijk dat een bepaling uit de overeenkomst de raamfabrikant/plaatser het recht tot beëindiging/opzegging/ontbinding verleent. Het opzeggingsbeding betreft een recht dat een partij bezit om zich eenzijdig van de wederpartij te bevrijden. Het bedrag van 20% van de aankoopprijs (waarvan sprake in de vraagstelling) bestraft met andere woorden geen wanprestaties in hoofde van de partijen. Dit forfaitaire bedrag moet als een soort afkoopsom beschouwd worden welk de opzeggende partij de mogelijkheid geeft zich van de wederpartij te bevrijden mits betaling van de overeengekomen som. Hierbij is het van belang na te gaan welke partijen over dit opzeggingsrecht met of zonder vergoeding beschikken."

"In het geval de raamfabrikant/plaatser niet over een dergelijke contractuele opzegmogelijkheid beschikt, strekt hem de overeenkomst tot wet en moet de overeenkomst worden nageleefd. Indien hij tekortkomt aan zijn contractuele verplichtingen heeft u de mogelijkheid om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen (en eventueel via de rechtbank af te dwingen) ofwel de ontbinding van de overeenkomst van de overeenkomst lastens de raamfabrikant/plaatser te vorderen met bovenop betaling van een schadevergoeding."

"In beide gevallen dient er in eerste instantie een aangetekende ingebrekestelling te worden verstuurd om de raamfabrikant/plaatser aan te manen de ramen te plaatsen/werken uit te voeren en waarvoor hem een redelijke termijn of deadline wordt gesteld. Pas na het verstrijken van die termijn kan eigenlijk beslist worden welke initiatieven u het best neemt, dus ofwel de gedwongen uitvoering vragen danwel een ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding wegens een ernstige contractuele wanpresatie."

"Het lijkt dus aangewezen beroep te doen op een raadsman die de draagwijdte van de contractuele bepalingen van de overeenkomst kan nagaan, een nuttige ingebrekestelling kan opstellen en vervolgens tesamen met u kan bepalen welke initiatieven er dienen te worden genomen. "

Producten

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Vlaamse Confederatie Bouw

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Dewaele Woningbouw

Bouwen met Dewaele Houtskeletbouw

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!