Hoe krijgen wij de huurwaarborg vrij bij overlijden?

Vraag

Hoe krijgen wij de huurwaarborg vrij van mijn overleden broer? Deze staat vast op een bank en de verhuurder wil deze niet vrijgeven omdat hij kleine kosten had en het appartement twee maanden niet heeft kunnen verhuren. Hij werd reeds tweemaal aangeschreven door de notaris. Wij betaalden op de huurwaarborg reeds successie. Er werd geen boedelbeschrijving voor en na gedaan.

Antwoord

"In antwoord op uw vraag kan ik het volgende meedelen", stellen onze panelleden van Bonus Advocaten. "Gezien u zegt dat u successierechten betaalt op de huurwaarborg, neem ik aan dat u de nalatenschap hebt aanvaard en u aldus in de rechten en plichten bent getreden van uw overleden broer. U kunt dus de huurwaarborg in zijn plaats terugvragen."

"U stelt dat er destijds geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt. In dat geval stelt artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek het volgende: 'Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behouden tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd'."

"Indien door de verhuurder niet kan worden aangetoond dat er huurschade zou zijn, bent u ook niet gehouden enige schadevergoeding te betalen en mag de verhuurder dus geen bedrag
achterhouden. Wanneer de verhuurder de huurwaarborg niet vrijwillig teruggeeft, is het aangewezen een verzoekschrift tot vrijgave van de huurwaarborg in te dienen bij de vrederechter van het kanton waar het appartement gelegen is."

"Uiteraard zal de vrederechter het dossier dienen te bestuderen waarna hij zal oordelen of en in welke mate de huurwaarborg dient te moeten worden vrijgegeven."