Loont het om een warmtepomp te installeren in een elektrisch verwarmd tweede verblijf?

Vraag

Een tweetal jaar geleden hebben we het huis (open bebouwing) van mijn schoonouders gekocht en gerenoveerd (isolatie van vloer, dak en spouwmuren, dubbel glas, vloerverwarming). Het huis dient nu als tweede verblijf en wordt doorgaans enkel van vrijdag tot zondag bewoond.

Er ligt geen gas, zodat we beslisten om voorlopig de vloerverwarming te verwarmen met een elektrische doorstromer, bij koud weer bijgestaan door een oudere bestaande mazoutketel voor de klassieke radiatoren boven en voor extreme koude nog een houtkachel beneden. Het sanitair water wordt verwarmd met een iets lichtere doorstromer, wat ons (aangezien het huis enkel in de weekends gebruikt wordt) efficiënter leek dan een boiler.

De elektrische vloerverwarming wordt echter een bittere pil, met een verbruik van ongeveer 6000 kWh per jaar. Zonnepanelen wordt ons afgeraden wegens te veel bomen rondom het huis (en die willen we niet omkappen ...). Is de investering in een lucht-water warmtepomp, eventueel bijgestaan door de mazoutketel, zinvol voor het 20-tal jaar dat ons daar hopelijk nog rest?

Antwoord

Bij Dialoog VZW geven ze het volgende antwoord: "Hou er rekening mee dat elektriciteit ongeveer 5 keer meer kost dan stookolie of gas. Dit verschil is deels te wijten aan de energieverliezen in de elektriciteitscentrale en deels aan de veel hogere taksen en heffingen op elektriciteit in verhouding tot die op gas en stookolie. Zelfs met een oude stookolieketel, met een laag rendement, ben je dus nog altijd veel beter af dan met elektrische verwarming. In die zin is het elektrisch verwarmen geen verbetering tegenover de vroegere situatie."

"Willen jullie een oplossing voor de volgende 20 jaar, dan kunnen jullie niet blijven rekenen op de bestaande stookolieketel. Die zal zo lang niet meer meegaan. Een lucht-water warmtepomp in combinatie met een nieuwe stookolieketel lijkt mij een zeer grote investering, zeker voor een woning die niet dagelijks bewoond wordt."

"Kies je voor alleen een lucht-water warmtepomp, dan kan die waarschijnlijk relatief efficiënt werken wanneer die alleen de vloerverwarming aanstuurt. De efficiëntie hangt grotendeels af van de watertemperatuur waarmee je je huis warm kan krijgen. Die watertemperatuur hangt enerzijds af van de warmtebehoefte, bepaald door o.a. de isolatiegraad, de luchtdichtheid, het ventilatiesysteem. Anderzijds speelt het vloerverwarmingssysteem ook een grote rol, o.a. hoe dicht de buizen bij mekaar liggen en het materiaal van de vloerbedekking."

"Koppel je op de verdieping radiatoren op de warmtepomp, dan heb je een veel hogere watertemperatuur nodig, die de efficiëntie van het systeem sterk naar beneden haalt. Kies je voor een lucht-water warmtepomp, vervang dan de radiatoren op de verdieping door vloerverwarming, wandverwarming of zeer lage temperatuurconvectoren (alleen geschikt bij zeer lage warmtevraag, dus o.a. doorgedreven geïsoleerd)."

"Hou er rekening mee dat, aan de huidige energieprijzen, een efficiënte lucht-waterwarmtepomp waarschijnlijk nog altijd resulteert in een hogere energierekening dan een efficiënte stookolieketel. Worden taksen en heffingen in de toekomst evenwichtiger verdeeld, dan speelt dit in het voordeel van de warmtepomp."

"Je kan ook kiezen voor pelletketel. Deze kan ook efficiënt werken op hogere watertemperaturen. Je hoeft je radiatoren dus niet te vervangen. De brandstof is onuitputbaar (niet onbeperkt beschikbaar), goedkoop, de prijzen zijn tot nu toe zeer stabiel. De investeringskost van ketel en opslag ligt wel hoger dan een lucht-waterwarmtepomp. Je hebt ook voldoende ruimte nodig voor de pelletopslag. De werking is vergelijkbaar met die van een stookolieketel als je kiest voor een systeem met automatische voeding."

"Je kan ook een nieuwe stookolieketel plaatsen. Deze kan ook efficiënt werken op hogere watertemperaturen. Hou rekening met de tank, gaat die ook nog 20 jaar mee of moet je die ook vervangen? De prijs van stookolie is momenteel zeer laag, maar hoe zal die evolueren de volgende 20 jaar? In hoeverre blijft stookolie beschikbaar voor verwarming?"

"Sanitair warm water kan je koppelen aan de warmtepomp of ketel. Dit altijd met een boilervat. Zorg hierbij voor een goede regeling zodat het vat niet de ganse tijd op temperatuur moet blijven, maar ook het risico op legionellavorming onder controle is. Dit blijft in de meeste gevallen een betere oplossing dan een elektrische doorstromer."

"Ten slotte kan je ook kiezen voor propaangas. De installatie is relatief goedkoop, je kan sanitair warm water aanmaken met een doorstromer. De brandstof is wel duurder dan aardgas of stookolie, dus eerder geschikt voor kleine verbruikers. Net zoals bij stookolie blijf je wel werken met een fossiele, uitputbare brandstof."

 

Producten

BEN (bijna energie neutraal) woningen

Thuis Best Woningbouw

BEN (bijna energie neutraal) woningen

Infosessies en advies in Limburg

De Huisdokter

Infosessies en advies in Limburg

Zonnekaart - is uw woning geschikt voor zonnepanelen?

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Zonnekaart - is uw woning geschikt voor zonnepanelen?

De Koevoet: het ecologisch magazine rond duurzaam bouwen

Dialoog vzw

De Koevoet: het ecologisch magazine rond duurzaam bouwen

Bezoek EXPO C, dé tentoonstelling over duurzaam (ver)bouwen

Kamp C

Bezoek EXPO C, dé tentoonstelling over duurzaam (ver)bouwen

Gratis infosessies rond duurzaam bouwen

Provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant

Gratis infosessies rond duurzaam bouwen