Geldt woonbonus 2014 nog voor ons?

Vraag

Wij gingen een hypothecaire lening aan om een woning te kopen en te verbouwen in 2014. Om in het oude systeem van de woonbonus te vallen, moesten we het huis eind 2014 normaal bewonen. Omdat het om extreme verbouwingen gaat (uiteindelijk slechts drie muren blijven rechtstaan) en het huis nog onbewoonbaar was eind 2014, kregen we uitstel tot 31 december 2016 om het huis te bewonen.

Die datum nadert, maar omdat wij alles zelf hebben gedaan zijn de werkzaamheden nog steeds niet gebeurd. Het huis is ook gewoon nog niet bewoonbaar (nog geen keuken, riolering nog niet aangesloten, elektriciteit nog niet gekeurd, nog geen trap van gelijkvloers naar eerste verdiep, ...). We zullen er waarschijnlijk pas in de loop van januari in kunnen... net te laat dus!

Mijn vraag is: wat gebeurt er met onze woonbonus? Kunnen we eventueel nog een paar maanden uitstel krijgen? Zullen we geld moeten terugbetalen? Indien we het toch nog halen om te verhuizen tegen 31 december, moet onze domicilie dan al zijn aangepast of volstaat het om een adreswijziging door te geven?

Antwoord

We vroegen het voor je na bij Greet Van Crieckingen bij BNP Paribas Fortis: “U bent in 2014 een hypothecaire lening aangegaan voor de aankoop en verbouwing van een woning. We begrijpen dat deze woning uw enige woning was op 31 december 2014 en dat de woning op deze datum nog niet kon bewoond worden omwille van de stand van de verbouwingswerken. Voor de inkomstenjaren 2014 en 2015 hebt u kunnen genieten van de Vlaamse woonbonus, en deze voordelen worden niet teruggenomen."

"Om de woonbonus verder ononderbroken te kunnen blijven toepassen, is inderdaad vereist dat u de woning zelf betrekt op 31 december 2016. Vermits de verbouwingswerken pas in 2017 zullen beëindigd worden, kan deze voorwaarde niet gerespecteerd worden."

"Dit heeft voor gevolg dat u voor inkomstenjaar 2016 geen recht zult hebben op de woonbonus. De kapitaalaflossingen zullen voor inkomstenjaar 2016 wel recht geven op een belastingvermindering onder het langetermijnsparen, terwijl de interesten recht kunnen geven op een belastingvermindering voor de interesten. Voor inkomstenjaar 2016 zal u als gevolg hiervan minder fiscale voordelen genieten" 

"Wanneer de verbouwingswerken in 2017 beëindigd worden, en wanneer u de woning zelf betrekt op 31 december 2017, zal u terug van de woonbonus kunnen genieten vanaf inkomstenjaar 2017."