Reservekapitaal van een conciërgerie die privatief werd verkocht: wettelijk?

Vraag

Ik heb in maart 2016 een voormalige conciërgerie aangekocht nadat er met 4/5-meerderheid tijdens een BAV werd beslist tot verkoop van de conciërgewoning (gemeenschap) en de basisakte wordt van 10/000 verhoogd naar 10/070.

Deze studio werd jarenlang verhuurd, maar er werden blijkbaar geen kosten aangerekend noch werd reservekapitaal voorzien.

Nu ontvang ik een factuur voor het reservekapitaal. De verkoopsom min de kosten werden op een reserverekening gestort. Als eigenaar van dit privatief moet ik 70/10.000 betalen van het reservekapitaal inclusief de verkoopsom van mijn eigendom. Dit is wettelijk niet onderbouwd door de syndicus.

Is dit wettelijk? Sinds ik ook mede-eigenaar ben nadat ik deze studio aankocht en volgens mij aanspraak maak op dit deel, graag juridische informatie omdat ik een standpunt moet innemen of ik de factuur wel of niet betaal, dit volgens de syndicus van het appartementsgebouw.

De mail van de syndicus:

"Aansluitend op ons telefoongesprek van deze morgen, vindt u hierna ons voorstel van te betalen bijdrage appartement G006 in het bestaand reservefonds. 

  • Aandeel appartementen type 06 in reservefonds: € 496,64
  • Voorstel te betalen bijdrage appartement G006: € 496,64 : 72 (aantal tienduizendsten appartement type 06) x 10.070 = € 69.460,62
  • € 69.460,62 : 10.070 x 70 (aantal tienduizendsten appartement G006) = € 482,84
  • Dit jaar komt daar bij: aandeel in factuur 96 (611110 – in orde brengen elektrische installatie + keuring), dewelke met het reservefonds betaald werd:
  • € 1.729,92 : 10.070 x 70 = € 12,03.
  • Totaal te betalen bedrag: € 494,87"

Antwoord

Dominique Krickovic van Unie Vlaamse Syndici nam jouw vraag ter harte:

"Gelieve ermee rekening te willen houden dat ik het specifieke dossier van deze residentie niet ken.

1/ “Deze studio werd jarenlang verhuurd, maar er werden blijkbaar geen kosten aangerekend noch werd reservekapitaal voorzien”.

Tot maart 2016 was de studio een deel van de gemeenschappelijke delen en bestond niet als “kavel’ met aandelen. Gezien de studio geen kavel was, kan de VME ook geen kosten aanrekenen aan de studio.

2/ “Nu ontvang ik een factuur voor het reservekapitaal”

U bent sinds 2016 eigenaar geworden van de studio en in die hoedanigheid dient u a rato van uw aandelen bij te dragen in de kosten van de gemeenschap, dus ook in het reservekapitaal. De verkoopsom staat los van de verplichting om jaarlijks in de kosten bij te dragen.

Uit het schrijven van de syndicus stel ik vast dat voor 2017 een bedrag van € 69.460,62 in het reservekapitaal moet gestort worden door de mede-eigenaars;  elk a rato van de hun aandelen. Voor u betekent het een bedrag van 6.89 € per aandeel, maal 70 aandelen = 482.84 €

De syndicus voegt een bedrag toe van 12,03€ voor werken aan de elektrische installatie, dit om het reservefonds terug aan te vullen. Op het eerste gezicht lijkt alles wettelijk.

U dient wel de verslagen van de algemene vergadering te controleren voor wat betreft de aangehaalde bedragen van 69.460.62 €  en 12.03 € alsook de wijze van opvraging. Heeft de algemene vergadering deze beslissing genomen, zo ja wanneer?"

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure