Aanpassingen gemene muur: wat zijn rechten en plichten?

Vraag

Na afbraak hoofd- en bijgebouwen werd er een nieuwe woning gebouwd naast de bestaande gemene muur. Voor de laatste 10 meter komt de gemene muur na afbraak van de bijgebouwen bloot te staan. Gezien het een westgevel is werd deze geverfd met cement, kalk, zand en compaktuna. Maar de buur is niet tevreden; hij heeft vochtproblemen en vraagt dat de muur waterdicht wordt gemaakt met een gevelsteen en bijkomende isolatie. Wat zijn zijn rechten en wat zijn mijn plichten?

Antwoord

We vroegen raad bij Peter Henriksen van Elegis Advocaten:

"Artikel 655 B.W. schrijft voor dat het herstellen en het wederopbouwen van de gemene muur ten laste komen van alle die op de muur recht hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders deel."

"De verplichting voor de mede-eigenaars van een gemeenschappelijke muur om, ieder naar evenredigheid van zijn recht bij te dragen in het herstel of de wederopbouw van die muur, heeft betrekking op werken die zijn vereist voor het onderhoud van de muur of die zijn vernietiging of verval moeten verhinderen. Zolang de werken die uw buur wilt uitvoeren niet vereist zijn voor het onderhoud, dan wel om vernietiging of verval te verhinderen, kunt u niet verplicht worden bij te dragen in de kosten."

"Indien de werken die moeten worden uitgevoerd wel vereist zijn voor het onderhoud, dan wel om vernietiging of verval te verhinderen, kunt u zich van uw verplichting bevrijden door afstand van de gemene muur te doen. Iedere mede-eigenaar van een gemene muur kan zich bevrijden van de verplichting om bij te dragen tot het herstellen en het wederopbouwen, door zijn recht van mede-eigendom te laten varen, mits de gemene muur geen gebouw steunt dat hem toebehoort."

Producten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht