Schade bergruimte in appartement veroorzaakt door buren: wat kunnen we doen?

Vraag

Wij beschikken over een bergruimte op -1 in een appartementsblok. Op gelijkvloers (net boven onze bergruimte) is er een handelszaak.

In februari hebben wij vastgesteld dat er een gat gemaakt was in het plafond van de onze bergruimte, en dat de bekabeling van de handelsruimte erboven langs ons plafond werd geleid, om verder terug naar boven te gaan en de handelsruimte opnieuw binnengeleid te worden. Om bekabeling in de eigen handelsruimte weg te werken is de eigenaar dus door de vloer gegaan (en in onze bergruimte terecht gekomen), daar zijn bekabeling gelegd, en later opnieuw zijn ruimte binnengekomen.

Wij zijn hierover nooit gecontacteerd geweest, maar hebben het zelf vastgesteld toen we ter plaatse waren (tweede verblijf). De bergruimte zat volledig onder het stof en steengruis. Toen we de eigenaar van de handelsruimte telefonisch contacteerden, stelde hij voor de bergruimte te laten kuisen op zijn kosten. Wij hebben echter al meerdere keren telefonisch en via mail gevraagd alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Telefonisch wordt dat steeds beloofd, maar op mail krijg ik geen antwoord.

Mijn vragen hierbij:

  • Kan ik eisen dat alles hersteld wordt zoals het was (dus zonder de kabels en gat in plafond gedicht), en hoe ga ik hierbij te werk?
  • Mag ik voorlopig de aangebrachte kabels al zelf verwijderen, in afwachting dat de gaten gedicht zullen worden?

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan Jo Dewez van advocatenkantoor Dehaese&Dehaese. "Het staat ontegensprekelijk vast dat uw buurman niet zomaar een gat kan maken in uw plafond. Bovendien is het eigenaardig dat uw buurman u niet verwittigd heeft van de werken meer bepaald het maken van een opening in het plafond en het leggen van de leidingen door uw plafond.

Vermits uw buur geen herstel in de oorspronkelijke staat uitvoert, dient u uw buur door middel van een aangetekend schrijven in gebreke te stellen. In dit schrijven dienen alle gebreken/schade en hinder duidelijk opgesomd te worden en meldt u dat de buur beschikt over een (redelijke) termijn van x weken om het gat te dichten en de leidingen te verleggen of weg te werken zodat alles in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. In deze brief kan u eveneens de kosten voor het poetsen van de bergruimte opnemen als schade. Wanneer u deze brief aangetekend verstuurt, heeft u een bewijs dat uw buurman wel degelijk kennis heeft gekregen van uw brief.

Wanneer de buur geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling en u de zaak niet op zijn beloop wilt laten, zult u verdere juridische stappen dienen te ondernemen waartoe best een advocaat wordt geraadpleegd.

Indien nodig kan een procedure worden opgestart op basis van artikel 544 burenhinder of artikel 1382 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid).

In het geval van burenhinder zal u bovenmatige hinder of een verbreking van het evenwicht tussen percelen dienen aan te tonen. U dient echter geen fout in hoofde van uw buurman aan te tonen. In tegenstelling tot een vordering op basis van artikel 1382 BW waarbij u een fout, schade en oorzakelijk verband tussen de schade dient aan te tonen.

Bij een vordering op basis van burenhinder kan u om een passende compensatie of herstel in natura vragen. Dit betekent dat de herstellingen door de aansprakelijke dienen te worden uitgevoerd.

Bij een vordering op basis van artikel 1382 BW kan u vragen om een integrale schadevergoeding te bekomen of eveneens een herstel in natura. Tevens kan u vragen om een vergoeding voor de periode dat u de bergruimte niet ten volle heeft kunnen gebruiken of de kosten die u heeft moeten maken om tijdelijk uw spullen te stockeren.

Wij raden u aan om voorlopig de aangebrachte kabels zelf niet te verwijderen omdat eventueel tegensprekelijke vaststellingen nodig zijn van de huidige toestand en de kans bestaat dat u schade kan toebrengen aan de bekabeling."

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces