Zijn we verplicht om toegang te verlenen tot servitudeweg?

Vraag

Wij zijn eigenaar van een halfopen bebouwing met een servitudeweg met gracht ernaast. De buren hebben een halfopen bebouwing aan de andere kant van de gracht en willen hun tuin laten aanleggen. Zij hebben 2 m doorgang tussen hun huis en de gracht.

Zijn wij verplicht doorgang te verlenen via onze servitudeweg, zodat ze makkelijker hun tuin kunnen aanleggen? Ze hebben eerder doorgang gekregen en onze weg beschadigd met een kraan. De aangebrachte schade werd niet hersteld of vergoed, wat we nu willen vermijden. Kunnen wij doorgang verbieden, aangezien we eigenaar zijn van de weg? Kunnen we vragen aan hun tuinaannemer of we vooraf een plaatsbeschrijf van onze weg kunnen opstellen en contractueel afspreken dat de tuinaannemer (of buren) alle aangebrachte schade aan de weg en gracht moet herstellen en/of vergoeden?

Antwoord

"Gezien het juiste statuut van de weg niet gekend is en de configuratie van de percelen evenmin, is het niet evident om sluitend advies te geven", meent advocaat Mark Huygen.

"Indien uw buur de servitudeweg dient te gebruiken dient hij toch over de beek te geraken ? In dat geval lijkt de servitudeweg niet dienstig hiervoor maar wel om toegang te nemen tot de achterliggende percelen.

Hoe dan ook, goede afspraken met uw buur is wenselijk daar het een tijdelijk gebruik is, dienstig voor de aanleg van de tuin.

U kan een overeenkomst opmaken en voorafgaandelijk een staat van bevinding opmaken zodat u de toestand voor en na kan beoordelen.

Best tevens de schade die reeds in het verleden werd aangebracht mee betrekken in deze overeenkomst."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure