Voorlopige en definitieve oplevering appartementen?

Vraag

Het gaat om een blok van 17 nieuwbouwappartementen. Er is nog geen enkele oplevering gebeurd. Er zijn 3 appartementen nog niet verkocht en een 5-tal appartementen zijn reeds bewoond omdat de voormalige woning al verkocht was.

De gemeenschappelijke delen en sommige (4) appartementen zijn nog niet volledig af. Wanneer mag de voorlopige oplevering van de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten gedaan worden gehouden?

Wat doen we best, om te voorkomen dat sommige gedeelten zowel privé als gemeenschappelijk, niet degelijk afgewerkt zijn? Hebben we een drukkingsmiddel naar de aannemer toe? Ondertussen duurt de bouw al 2 jaar en 9 maanden en is de oplevering reeds lang over tijd. De aannemer heeft ons wel enkele schenkingen gedaan waarmee iedereen tevreden was zoals: horren, zonnepanelen, enz. Als ik goed geïnformeerd ben, kan de definitieve oplevering pas gebeuren één jaar na voorlopige oplevering.

Antwoord

"De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen kan pas gebeuren als alle private delen opgeleverd zijn. De private delen kunnen natuurlijk pas opgeleverd worden als het appartement klaar is", stelt architect Paul De Maesschalck.

"Let wel, een appartement dat opleverbaar is wil niet zeggen dat alles tot in de laatste kleine puntjes klaar moet zijn. Opleverbaar wil zeggen dat alles klaar is of dat er slechts nog enkele kleine dingen resten om in orde te brengen, waar dan op het pv van voorlopige oplevering een termijn op gezet wordt om in orde te brengen. Daar wordt dan meestal een saldo voor ingehouden dat pas betaald wordt nadat al deze puntjes opgelost zijn. Het is dikwijls een middel om de aannemer wat te pushen: breng die puntjes in orde en je hebt je geld. 

De definitieve oplevering is altijd minstens een jaar na de voorlopige. Alle nieuwe materialen en elementen moeten minstens alle seizoenen meegemaakt hebben en de gebruiker/bewoner moet de tijd hebben om door gebruik alle onzichtbare gebreken op te sporen. Als die er zijn, moeten die onmiddellijk gemeld worden en door de aannemer in orde gebracht worden vóór de definitieve oplevering."

Producten

Hoe gaat u best te werk bij een nieuwbouwproject?

T.PALM SA

Hoe gaat u best te werk bij een nieuwbouwproject?

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Grond-woning combinaties

Verelst Woningbouw en Renovatie

Grond-woning combinaties

Houten tuinschermen

Outdoor Wood Concepts®

Houten tuinschermen

Enkel ruwbouw of sleutel op de deur bouwen? Kies voor flexibiliteit in afwerking

Sibomat NV

Enkel ruwbouw of sleutel op de deur bouwen? Kies voor flexibiliteit in afwerking

Danneels, straf in bouwgrond

Danneels

Danneels, straf in bouwgrond