Hoe lang loopt de beslissingstermijn voor bouwvergunning?

Vraag

Wanneer een bouwvergunning niet binnen de wettelijk termijn van 105 dagen (met openbaar onderzoek) is afgeleverd is, maar als er reeds 150 dagen verstreken zijn, kan de bouwheer in beroep gaan of moet er eerst een weigering afgeleverd worden door het college, waar door de beroepstermijn begint te lopen?

Antwoord

"Zodra de beslissingstermijn is verstreken, is er sprake van een ‘stilzwijgende weigeringsbeslissing’ en kan beroep worden aangetekend", verzekert Annelies Maes van Villa Juris Advocaten.

Producten

Kadastrale informatie in jouw gemeente

Kadaster

Kadastrale informatie in jouw gemeente

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.