Hoe lang loopt de beslissingstermijn voor bouwvergunning?

Vraag

Wanneer een bouwvergunning niet binnen de wettelijk termijn van 105 dagen (met openbaar onderzoek) is afgeleverd is, maar als er reeds 150 dagen verstreken zijn, kan de bouwheer in beroep gaan of moet er eerst een weigering afgeleverd worden door het college, waar door de beroepstermijn begint te lopen?

Antwoord

"Zodra de beslissingstermijn is verstreken, is er sprake van een ‘stilzwijgende weigeringsbeslissing’ en kan beroep worden aangetekend", verzekert Annelies Maes van Villa Juris Advocaten.

Producten

Alle info over het kadaster

Kadaster

Alle info over het kadaster

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.