Leegmaken appartement: wat zijn onze plichten?

Vraag

Wij hebben ons appartement verkocht. Na een missing op datum (eerst was deze 1 augustus, maar het bleek achteraf 1 juli te zijn) hebben wij moeten verhuizen op vier dagen tijd. Nu staan ginds wel nog een beetje houten balken op de zolder, tevens ook nog pakken parket (reserve voor de slaapkamers) en een kast op die zolder.

Nu hebben die personen ons al zoveel gebeld om dit te komen halen en hebben vorige week een advocaat aangesproken die ons tijd geeft tot 1/10/2017 om contact op te nemen met nieuwe eigenaars om die rommel nog te gaan halen zoals vermeld in het contract.

Maar nergens in de verkoopovereenkomst van het immokantoor noch in de notariële akte vind ik iets dat duidt op het leegmaken van het appartement. De enige informatie die ik in beide documenten vind, is dat het appartement verkocht word in de staat dat het zich bevindt.

Nu heb ik op deze site al een soortgelijke vraag gevonden met dit als antwoord:

"Of een woning volledig moet worden leeggemaakt bij de verkoop ervan, is afhankelijk van wat er werd opgenomen in de compromis en de akte", zegt advocaat Mark Huygen. Als in de akte of compromis werd opgenomen dat 'het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt', dan is de koper akkoord gegaan het goed te kopen in de staat zoals het zich bevindt op het ogenblik van de verkoop, desgevallend met de 'rommel' die zich er nog in bevindt. Indien in de akte of compromis werd opgenomen dat het goed 'leeg en bezemvrij' wordt verkocht, dan zal de verkoper het huis moeten leegmaken en schoonmaken."

Maar deze informatie blijkt van 2015 te zijn en vraag ik me af of er ergens iets veranderd is aan de wetgeving hieromtrent."

Antwoord

We legden je vraag voor aan vastgoedspecialit Mathieu Vansweevelt: "De notie 'in de staat waarin het zich bevindt' slaat niet op huisraad. Ware dat wel het geval, dan zou u de hele inboedel moeten achter laten. Het gewoonterecht wil dat de woning leeggemaakt wordt opgeleverd, tenzij specifiek anders werd overeengekomen."

Producten

Kies voor onze nieuwbouwwoningen

Bostoen

Kies voor onze nieuwbouwwoningen

Verhuizen

Fluvius

Verhuizen