Wat zijn mijn rechten bij afbraak aanpalende woning?

Vraag

Naast mijn huisje staat er een huis dat dient afgebroken te worden. Ik heb mij altijd laten vertellen dat de kosten voor deze afbraak en het isoleren van de muur zijn voor diegene die eigenaar is van wat zal afgebroken worden?

Aangezien de eigenaar precies liet uitschijnen dat zijn notaris zou gezegd hebben dat ik goed wist dat dat zou gebeuren toen ik het mijne kocht en dus ook de gevolgen zou moeten dragen, begin ik te twijfelen. Ik wist dit inderdaad en heb mij toen geïnformeerd, maar aangezien men mij zei dat dit niet voor mijn rekening was en bij schade ook de verzekering van eigenaar zou instaan, heb ik mij er verder geen zorgen over gemaakt, tot nu. Wat is de wetgeving in dergelijke situaties?

Antwoord

Dit is wat advocaat Mark Huygen erover te zeggen heeft:

"De kosten van afbraak van de woning zijn uiteraard voor de buur. Vraag is wat er rest na afbraak van deze woning. Uw scheidingsmuur komt dan bloot te liggen, zo blijkt uit de vraagstelling. Vraag is vervolgens of uw muur een gemene muur dan wel een eigen scheidingsmuur is.

Een gemene muur is een muur die op de grenslijn van twee erven staat en die in mede-eigendom toebehoort aan de eigenaars van de door die muur gescheiden erven. De eigen scheidingsmuur daarentegen staat geheel op een van beide erven tot tegen de grens, en is eigendom door natrekking van de eigenaar van dit erf. 

Een  gemene muur is een gedwongen mede-eigendom doordat de gemeenschappelijkheid dient tot de erfscheiding van de percelen. Dit wordt ook mandeligheid genoemd. U dient aldus na te gaan wat het ‘statuut’ is van uw eigen muur die na afbraak van het pand van uw buur rest. Dit is niet altijd even makkelijk of duidelijk.

Vandaar dat de wetgever in art. 653 BW een vermoeden van mandeligheid heeft ingelast. Iedere muur die dient tot scheiding tussen van gebouwen, tot aan het minst verheven dak, wordt vermoed een gemene muur te zijn. Dit vermoeden kan aldus worden betwist.

Wij vermoeden dat uw muur een gemene muur betreft. Doordat uw buur zijn woning afbreekt, geeft hij zijn rechten op de mandeligheid op. Aan de mandeligheid van een muur komt immers, en ondermeer, een einde door het eenzijdig prijsgeven van zijn rechten in de muur en de grond (art. 656 BW).

Dit zou kunnen betekenen dat u zelf dient in te staan voor de isolatie van de muur. Indien daarna (in de toekomst) de aanpalende eigenaar een nieuw pand optrekt tegen uw muur zal er moeten betaald worden voor het gebruik van deze muur als scheidingsmuur. De muur wordt alsdan terug ‘gemeen’ gemaakt door uw buur."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken